Sistemul decizional si managementul riscului

1.OMFP nr.946/2005 modificat si completat prin OMFP nr.1389/2006 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzand standardele de management/ control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemului de control managerial

2. Standardele de management/control intern la entităţile publice elaborate de Ministerul Finantelor Publice-2005

3.OMFP nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv , cu modificările şi completările ulterioare

ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.pdf (356918)