FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Consiliul director

Benoni MORUZI
Președintele
Primarul comunei Aroneanu
Viorel-Vasile MURARIU
Prim-vicepreședintele
Primarul comunei Focuri
Vasile AȘTEFANEI
Vicepreședinte
Primarul comunei Bălțați
Daniel CREȚU
Secretarul
Primarul comunei Victoria
Alina APOSTOL
Membru
Primarul comunei Ciortești
Vasile CREȚU
Membru
Primarul comunei Cotnari
Stelian TURCU
Membru
Primarul comunei Lețcani
Constantin COJOCARU
Membru
Primarul comunei Miroslovești
Viorel ILIE
Membru
Primarul comunei Răducăneni
Costel IOSUB
Membru
Primarul comunei Tătăruși
Aurica COBUZ
Membru
Primarul comunei Țibănești