Managementul resurselor umane

1.Legea nr. 188/1999 – Statutul functionarilor publici, republicata

2.Hotararea nr.432/23.03.2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici

3.Hotararea nr. 522/30.05.2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici

4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare

5 Ordin al presedintelui ANAF  7.660/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice

6. H.G. nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare

7. O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

8. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în cazul deplasarii, în cadrul localitatii, în interesul serviciului

9. Ordin 1900/2007al presedintelui ANAF privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea

10. OUG 103/2013 – Salarizarea personalului  bugetar în anul 2014 și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

11. O.U.G. nr. 36/2014 completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

12. Legea 153 / 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice