FINANCIAR CONTABILITATE

Evidenta financiar contabila (inclusiv a unitatilor subordonate)

1. LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal2.Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completărileulterioare3. Legea nr.500/2002 privind finanţele…

Ajutoare sociale

1.Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,republicta.2.HG nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi comletarile ulterioare,abrogat prin…

Administrarea patrimoniului

1.OG nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.2.OMEF nr. 3471/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în…