Evaluarea procesului bugetar

1. OMFP 811/2014 – Modificarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor instituțiilor publice – modificarea OMFP 720/2014.

2. LEGEA 356/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014.

3. LEGEA 340/2013 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

4. OG 9/2014 – Rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 – actualizata 20    august 2014.

5.  OUG nr.146/2002, privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

6. Legea  nr. 273/2006 privind  Finantele publice locale,  modificata prin OUG nr.47/2012 ;

7.  Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica ;

8.  Legea finantelor publice nr. 500/2002, actualizata 21.10.2013

9. Ordin Nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – actualizat ;

10. Ordinul MFP nr. 1780/19.12.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014

11. H.G. nr. 14/2015 privind repartizarea pe unitaţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale