FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Prezentare

Asociația Comunelor din România (A.Co.R.) a fost înființată in 1997, ca o asociație de autorități locale, având ca membri comunele din România. În prezent, numărul membrilor este de 1489 comune, din toate județele României.

Asociația Comunelor din România urmărește reprezentarea unitară a intereselor membrilor și în relația cu instituțiile centrale și cu cele de la nivel european sau internațional. Din 2006 este membru cu drepturi depline în Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa (CCRE/ CEMR), iar din 2009 este membră a Rețelei Asociațiilor de Autorități Locale din SE Europei (NALAS).

Filiala Județeană  lași  – Asociația Comunelor din Romania, se  constituie   din persoane  juridice,  organizate   ca  unități administrativ-teritoriale cu statut  de comună. Asociația  este  apolitică  și neguvernamentală,   constituită  ca  persoană juridică de   drept   privat  fără   scop   patrimonial  înființată conform Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații actualizată, activitatea se desfășoară în conformitate  cu  dispozițiile  legii române.

Filiala Județeană Iași – Asociația Comunelor din România  este  înființată   în anul 2002, cod de înregistrare fiscal CIF 14740149, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor nr.1/PJ/2002 , act autorizare 1/24.06.2002; 50-1/33626, Act constitutiv încheiat 25.10.2001, scopul este realizarea unei strânse unități între membrii săi pentru a promova principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale și anume încheierea de acorduri în domeniul administrativ. Asociația   are   sediul   la  Primăria  Comunei   Aroneanu  județul Iași.

Dintre obiectivele enumerate în statutul Asociației, putem enumera: armonizarea intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economico-sociale echilibrate a acestora; promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în oricare dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural și instituțional; crearea și întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și organizarea unor corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor comunelor; organizarea unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a aleșilor locali, a funcționarilor publici, precum și a personalului contractual din administrația publică locală a comunelor membre.