FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Vlădeni

Comună membră ACoR din 30.08.2012

Prin HCL nr. 14 din 30.08.2012 comuna Vlădeni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna nu exista, satele ei făcând parte din comuna Șipote. Anuarul Socec din 1925 consemnează înființarea comunei în cadrul plășii Turia a județului Iași, ea având atunci 2784 de locuitori în satele Borșa, Găureni, Epureni, Alexandru cel Bun, Iacobeni și Vlădeni.

Centrul comunei este satul Vlădeni, atestat documentar în anul 1864. Deși asupra teritoriului comunei nu s-au făcut studii sistemice, istorice sau arheologice, au fost descoperite documente ce datează din secolul al XVI-lea, din care reiese ca localitatea Vlădeni își are începuturile prin anul 1613.

În 1950, comuna a trecut la raionul Iași din regiunea Iași. Satul Găureni a luat în 1964 denumirea de Vâlcelele. În 1968, comuna a revenit la județul Iași, reînființat.

Comuna se află în nord-estul județului, pe malurile Jijiei. Este străbătută de șoseaua județeană DJ282C, care o leagă spre nord-vest de Șipote și spre sud-est de Țigănași. Lângă Vlădeni, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ282F, care duce spre nord la Andrieșeni și mai departe în județul Botoșani la Răuseni. Prin comună trece și calea ferată Lețcani-Dorohoi, pe care este deservită de stația Vlădeni și de halta Iacobenii Vechi.

Principalul curs de apă este râul Jijia. Imediat în aval de teritoriul comunei Vlădeni, are loc confluența cu râul Miletin, afluent de dreapta al râului Jijia. Dintre lacuri, se găsește aici Acumularea Hălceni, amplasată pe râul Miletin, care alimentează cu apă potabilă localitatea Vlădeni și alte sate, asigură necesarul de apă pentru umplerea și primenirea amenajării piscicole Vlădeni și constituie sursă de apă pentru irigații.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Vlădeni, județul Iași

Descrierea stemei:
Stema comunei Vlădeni, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat în câmpuri roșu și albastru, peste tot broșează o cruce triplă ciuntită (fără brațul inferior din stânga heraldică), ce se sprijină pe o potcoavă, ambele de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Crucea și potcoava reprezintă blazonul marelui vornic Ioan Moțoc, care avea curtea boierească la Iacobeni, sat component al comunei Vlădeni. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Cătălin BRÎNZANU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariavladeniiasi.ro
 E-mail: primariavladeniiasi@yahoo.com
 Telefon: +40 232 299 690