FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Victoria

Comună membră ACoR din 10.10.2005

Prin HCL nr. 109 din 10.10.2005 comuna Victoria a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea de Stânca, făcea parte din plasa Braniștea a județului Iași și era formată din satele Stânca, Cârpiți, Luceni, Lucenii Băcăloaiei, Lucenii Șturzoaiei, Icușeni și Cotu lui Ivan, având în total 1667 de locuitori. Existau în comună o moară cu aburi, patru biserici și două școli. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei, funcționa în aceeași plasă și comuna Sculeni, formată din târgușorul Sculeni și din satele Frăsuleni, Sorca și Șendreni, având în total 1426 de locuitori. Existau și aici două biserici și o școală. Anuarul Socec din 1925 consemnează desființarea comunei Stânca și comasarea ei cu comuna Sculeni, care era arondată plășii Copou din același județ și avea 3000 de locuitori în satele Cârpiți, Luceni și Tg. Sculeni și în cătunele Cotu lui Ivan, Sculeni, Sorca, Stânca, Șendreni și Tasuleni.
În 1950, comuna a fost transferată raionului Iași din regiunea Iași, preluând numele de Cârpiți de la noul sat de reședință. Acest sat, dar și comuna, a primit în 1964 denumirea de Victoria. În 1968, comuna a revenit la județul Iași, reînființat, tot atunci satul Sorca fiind desființat și comasat cu satul Șendreni.

Comuna se află la marginea de est a județului, pe malul drept al Prutului și pe malurile Jijiei, la granița cu raionul Ungheni din Republica Moldova. Este străbătută de șoseaua națională DN24, care vine de la Iași și care, lângă satul Sculeni, trece granița în Republica Moldova, unde este continuată de la Sculeni de șoseaua națională R1 spre est către Ungheni și de șoseaua națională R16 spre nord-est către Fălești și Bălți. Tot la Sculeni, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ249, care duce spre sud la Golăiești, Ungheni, Țuțora, Prisăcani, Grozești și Gorban (unde se termină în DN28).

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Daniel CREȚU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. SECRETARUL Consiliului Director al Filialei Județene Iași a Asociației Comunelor din România

Date de contact: