FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Vânători

Comună membră ACoR din 11.04.2014

Prin HCL nr. 6 din 11.04.2014 comuna Vânători a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna nu exista, satele ei făcând parte din comuna Lespezi. Anuarul Socec din 1925 consemnează formarea ei în cadrul plășii Lespezi a județului Suceava, având 2759 de locuitori în satele Bădilița, Crivești, Sirețelu, Slobozia, Stolniceni-Ghițescu și în cătunul Corni. În 1931, este consemnată cu satele Bădilița, Bereslogi-Humosu, Crivești, Gura Bădiliței, Gura Vladnic, Slobozia, Stolniceni-Ghițescu și Vlădnicuț.

În anul 1950, comuna a fost transferată raionului Pașcani din regiunea Iași. Comuna și satul de reședință și-au schimbat în 1964 denumirea în Vânători. În 1968, ea a trecut la județul Iași, tot atunci satele Bădilița și Poenița (fost „Țintirim”) fiind desființate și comasate, respectiv cu satele Crivești și Hârtoape.

Comuna se află în nord-vestul județului, pe malul stâng al Siretului și Sirețelului, la confluența celor două ape. Este străbătută de șoseaua județeană DJ208N, care o leagă spre vest de Lespezi și spre est de Todirești.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Constantin LUPU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariavanatori.ro
 E-mail: primariavinatori@yahoo.com
 Telefon: +40 232 715 003