FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Valea Seacă

Comună membră ACoR din 30.11.2006

Prin HCL nr. 44 din 30.11.2006 comuna Valea Seacă a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna nu exista, satele ei aparținând comunei Pașcani. Anuarul Socec din 1925 consemnează formarea comunei Valea Seacă în cadrul plășii Pașcani a județului Suceava, având 4917 locuitori în satele Conțești, Gâștești, Topilele și Valea Seacă. În 1931, comuna a luat numele de Topile și a devenit comună suburbană a comunei urbane Pașcani în cadrul județului Baia. Ulterior, a revenit la denumirea de Valea Seacă.

În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Pașcani din regiunea Iași. În 1968, a trecut la județul Iași, pierzând satul Gâștești, trecut în administrarea orașului Pașcani.

Comuna se află în nord-vestul județului, la nord de municipiul Pașcani. Este străbătută de șoseaua județeană DJ208, care o leagă spre nord de Lespezi și mai departe în județul Suceava de Dolhasca, Dolhești, Preutești și Fălticeni (unde se termină în DN2), și spre sud de Pașcani (unde se intersectează cu DN28A), Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu, Hălăucești, Mircești și în județul Neamț de Săbăoani (unde se termină tot în DN2). Prin comună trece și calea ferată Pașcani-Târgu Neamț, pe care este deservită de halta Topile.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Neculai MIRON

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariavaleaseaca.ro
 E-mail: secretariat@primariavaleaseaca.ro
 Telefon: +40 232 714 943