FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Țigănași

Comună membră ACoR din 31.07.2012

Prin HCL nr. 10 din 31.07.2012 comuna Țigănași a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea de Cărniceni, făcea parte din plasa Turia a județului Iași și era formată din satele Cărniceni, Șetrăreni, Probota, Blândești, Raiu, Perieni și târgușorul Țigănești (Căminărești), având în total 2648 de locuitori. În comună funcționau patru mori de apă și două de aburi, cinci biserici și trei școli cu 119 elevi (dintre care 30 de fete). Anuarul Socec din 1925 o consemnează cu denumirea de Țigănași, în aceeași plasă, având 3911 locuitori în satele Băseni, Blândești, Cărniceni, Perieni, Raiu, Șătrăreni și Țigănași. În 1931 este consemnată comasarea satelor Raiu și Blândești, formând satul Raiu-Blândești.

În 1950, ea a trecut la raionul Iași din regiunea Iași. Satul Șătrăreni a primit în 1964 denumirea de Stejarii, iar satul Raiu-Blândești pe cea de Blândești. În 1968, comuna a revenit la județul Iași, reînființat, tot atunci satul Blândești fiind desființat și comasat cu satul Țigănași.

Comuna se află în nord-estul județului, pe malul stâng al râului Jijia. Este străbătută de șoseaua națională DN24C, care leagă Iașiul de Ștefănești și Lipcani. Lângă Cârniceni, din această șosea se ramifică șoseaua județeană DJ282C, care duce spre vest la Vlădeni și Șipote.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Țigănași, județul Iași

Descrierea stemei:
Stema comunei Țigănași, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în formă de furcă. În partea superioară a scutului, în câmp albastru, se află trei stele cu câte șase colțuri, de argint, așezate una și două. În vârful scutului, în partea dreaptă, în câmp roșu, se află o fântână cu cumpănă de argint. În vârful scutului, în partea stângă, în câmp de argint, se află o fântână cu cumpănă de culoare roșie. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Cele trei stele de argint fac parte din blazonul familiei Carp, care a întemeiat în zonă, în anul 1842, târgul Căminărești. Căminăreștii reprezintă o altă denumire a localității. Fântânile explică denumirea satului Cârniceni, sat component al comunei Țigănași, care își are originea într-un termen din limba slavă veche, însemnând Fântânele. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Iulian CHIRILĂ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariatiganasi.ro
 E-mail: contact@primariatiganasi.ro
 Telefon: +40 232 299 072