FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Tătăruși

Comună membră ACoR din 14.04.2014

Prin HCL nr. 49 din 14.04.2014 comuna Tătăruși a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Siretul de Sus a județului Suceava și era formată din satele Tătăruși și Uda, având 2.308 locuitori. În comună existau o școală mixtă și două biserici, iar moșia comunei era deținută de stat, după ce fusese secularizată de la mănăstirea Probota. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în plasa Lespezi a Județului Baia, având 3.400 de locuitori în satele Tătăruși, Iorcan și Uda.
În 1950, comuna a fost arondată raionului Pașcani din regiunea Iași. În 1968, ea a trecut la județul Iași, având alcătuirea actuală.

Comuna se află la marginea nord-vestică a județului, la limita cu județul Suceava. Este străbătută de șoseaua județeană DJ208F, care o leagă spre est de Lespezi și spre nord-vest în județul Suceava de Forăști.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Tătăruși, județul Iași

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Tătăruși se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite, încărcat cu un chevron de argint. În partea superioară, în dreapta și în stânga chevronului, se află câte un fag de aur. În vârful scutului, în interiorul chevronului, se află un tătar de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Tătarul face referire la etimologia denumirii localității. Copacii reprezintă pădurea de fag de pe teritoriul localității. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Costel IOSUB

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. MEMBRU în Consiliul Director al Filialei Județene Iași a Asociației Comunelor din România

Date de contact:

 Website: www.tatarusi.ro
 E-mail: office@tatarusi.ro
 Telefon: +40 232 722 828