FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Tansa

Comună membră ACoR din 22.10.2015

Prin HCL nr. 8 din 22.10.2015 comuna Tansa a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Fundurile a județului Vaslui și era formată doar din satul de reședință, cu 2355 de locuitori. În sat existau două biserici, o școală și mai multe mori de vânt. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa în aceeași plasă și comuna Suhulețu, formată din satele Suhulețu, Găureni și Brașovnița, având 1246 de locuitori. Existau și aici două biserici. Anuarul Socec din 1925 consemnează desființarea comunei Suhulețu și trecerea satului Suhulețu la comuna Tansa, care era inclusă în plasa Negrești a aceluiași județ și avea 3177 de locuitori.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Negrești din regiunea Iași. În 1968, a trecut la județul Iași.

Comuna se află în extremitatea sud-vestică a județului, la limita cu județul Vaslui, pe malurile râului Tansa, în sectorul vestic al Podișului Central Moldovenesc. Este traversată de șoseaua județeană DJ246, care o leagă spre est de Țibănești și spre vest de Dagâța.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Daniel VOINESCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariatansa.ro
 Telefon: +40 232 325 170