FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Șipote

Comună membră ACoR din 19.01.2005

Prin HCL nr. 2 din 19.01.2005 comuna Șipote a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Bahlui a județului Iași și era formată din satele Șipotele, Șipotele de Sus (Iazu Nou), Mitocu (Șipotele de Jos), Hălceni, Vlădeni, Iacobeni, Drăgănești, Șoldana, Buhăieni, Onești, Chișcărenii Noi și Fântânele, având în total 4979 de locuitori. În comună existau trei mori de apă, trei cu aburi și una de vânt; patru școli și opt biserici. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în plasa Turia a aceluiași județ, având 3989 de locuitori în satele Chișcăreni, Hălceni, Iazu Nou, Iazu Porcului, Mitoc și Șipote.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Iași din regiunea Iași. În 1968, a revenit în alcătuirea actuală la județul Iași, reînființat.

Comuna este situată în marginea de nord a județului, la limita cu județul Botoșani, pe malurile râului Miletin (care formează aici lacul Hălceni) și al afluentului său Recea, în partea central-sudică a Câmpiei Moldovei. Este străbătută de șoseaua județeană DJ282, care o leagă spre sud de Gropnița, Movileni, Horlești, Rediu și Iași și spre nord în județul Botoșani de Răuseni, Hlipiceni, Todireni, Albești, Trușești (unde se intersectează cu DN29D), Dângeni, Hănești, Vlăsinești, Săveni (unde se intersectează cu DN29), Drăgușeni, Coțușca și Rădăuți-Prut (unde se termină în DN24C). La Șipote, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ282B, care o leagă spre est de Andrieșeni și Bivolari (unde se termină în DN24C) și spre vest de Plugari și mai departe în județul Botoșani de Prăjeni și Flămânzi (unde se termină în DN28B). Tot din DJ282, la Hălceni se ramifică șoseaua județeană DJ282C, care duce spre est la Vlădeni și Țigănași (unde se termină în DN24C).

Se învecinează:

  • spre nord cu comuna Răuseni din județul Botoșani;
  • spre est: Andrieșeni;
  • spre sud-est: Vlădeni;
  • spre sud: Gropnița și Fântânele;
  • spre vest: Plugari.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Șipote, județul Iași

Descrierea stemei:
Stema comunei Șipote, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În interiorul scutului, în câmp roșu, se află, în centru, o cruce grecească înscrisă într-un cerc, brațul superior al crucii este prelungit de o săgeată, iar vârful săgeții este flancat în dreapta heraldică de o semilună și în stânga de o stea cu 6 raze. În colțurile scutului se află câte un rondou undat, de argint și albastru. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Crucea grecească flancată de cele două astre reprezintă stema lui Luca Arbore, hatman și pârcălab de Suceava în timpul domniei lui Ștefan cel Mare. Cele 3 rondouri undate semnifică semnul convențional pentru izvoare, făcând trimitere la denumirea localității. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Constantin PUIU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariasipote.ro
 E-mail: contact@primarisipote.ro
 Telefon: +40 232 238 320