FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Scobinți

Comună membră ACoR din 11.04.2007

Prin HCL nr. 13 din 11.04.2007 comuna Scobinți a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DOVEZI ALE CONTINUITĂȚII VIEȚII OMENEȘTI PE TERITORIUL COMUNEI SCOBINȚI
Cadrul geografic bogăția solului și subsolului, întinderile de păduri și locurile de pășune ș.a. au favorizat întemeierea și dezvoltarea unor așezări omenești pe actualul teritoriu al comunei Scobinți din cele mai îndepărtate timpuri. Descoperirile arheologice întâmplătoare atestă prezența omului pe aceste meleaguri încă din epoca paleolitică.
Cultura Cucuteni, fazele A și B, este atestată prin materiale ceramice și elemente de plastică antropomorfă, grâu carbonizat, ceramică pictată, figurine zoomorfe, amulete, fuseole ș.a. descoperite în satele Scobinți, Sticlăria și Bădeni.
Vechimea așezărilor este dovedită și de existența în zonă a mai multor cetăți geto-dacice din Dealu Vodă, Basaraba, Gradiște (Grădiște) sau cele de Ceplenița, Zlodica sau de pe Cătălina. Din totalul de 33 cetăți dacice identificate de specialiști pe teritoriul actual al județului Iași, șase dintre acestea se află în jurul Dealului Vodă.
Amplasarea satelor în apropierea Curții domnești de la Hărlău, asimilate ca sate domnești, din ocolul Curții domnești, a influențat în mod deosebit dezvoltarea acestor așezări. (În anul 1541, voievodul Petru Rareș îi oferă ca dar de nuntă fiicei sale, domniței Maria, satul Fetești și șapte fălci de vie din Dealu lui Vodă !)
Intensificarea relațiilor de schimb dintre populația locală și lumea romană se poate constata și prin prezența tezaurelor și monedelor descoperite izolat pe teritoriul comunei Scobinți.

Comuna Scobinți este situată în partea de N-V a județului Iași, la o distanță de 75 km de municipiul Iași, pe DN 28B Târgul Frumos – Botoșani, kilometru 25.
Se învecinează în partea de nord cu teritoriul administrativ al orașului Hârlău, în partea de nord-est cu comuna Prăjeni, județul Botoșani, în partea de est cu comuna Plugari, în partea de sud-est cu comuna Coarnele Caprei, în partea de sud cu comuna Ceplenița, în partea de sud-vest cu comuna Cotnari și în partea de vest cu comuna Sirețel.
Comuna este constituită din cinci sate:

  • Scobinți – centrul de comună,
  • Fetești,
  • Zagavia,
  • Bădeni,
  • Sticlăria.

Cel mai apropiat oraș este Hârlăul, situat la 2 km de centrul comunei, considerat unde se află amplasată clădirea Primăriei.
Comuna Scobinți are o suprafață totală de 7108 ha, din care 6104 ha teren agricol.
Populația totală este de 7694 de locuitori. La cele 6 școli și 7 grădinițe învață un număr de 942 școlari și preșcolari. Numărul de gospodării este de 2468. Populația este de cult creștin-ortodox. Sunt 7 biserici, din care două monumente istorice, una dintre mănăstiri fiind Mănăstirea “Sângeap – Basaraba” care se află în construcție.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Gheorghe HRIȚCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariascobinti.ro
 E-mail: scobinti@is.e-adm.ro
 Telefon: +40 232 720 310