FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Roșcani

Comună membră ACoR din 26.11.2005

Prin HCL nr. 56 din 26.11.2005 comuna Roșcani a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Turia a județului Iași și era formată din satele Roșcani, Rădeni, Borșa, Găureni, Albota, Eduțu, Căuești și Păuleni, având în total 1957 de locuitori. În comună funcționau o moară de apă, una de aburi, cinci biserici și trei școli cu 102 elevi. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, având 1047 de locuitori în satele Căuești, Păuleni, Rădeni și Roșcani. În 1931, comuna a fost desființată, satele Rădeni și Păuleni trecând la comuna Hermeziu, iar satele Roșcani și Căuești la comuna Bivolari.

După al Doilea Război Mondial, comuna a fost reînființată, fiind inclusă în raionul Iași din regiunea Iași. În 1968, ea a fost din nou desființată și inclusă integral în comuna Trifești, de această dată fiind desființate și satele Căuești (comasat cu Roșcani) și Păuleni (comasat cu Rădeni). Comuna a fost reînființată în 2004 în forma ei actuală.

Comuna se află în nord-estul județului, lângă pădurea Roșcani. Nu este străbătută de niciun drum național sau județean, satele ei fiind legate prin drumuri comunale de DN24 care trece pe la est de comună prin comunele Probota și Trifești.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Givonel GHEORGHIU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaroscani.ro
 E-mail: primaria_roscani@yahoo.ro
 Telefon: +40 232 290 060