FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Plugari

Comună membră ACoR din 29.08.2012

Prin HCL nr. 17 din 29.08.2012 comuna Plugari a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna nu exista, satul ei de reședință (înființat pe la 1828) fiind inclus în comuna Șipote, iar satul Borosoaia — în comuna Ceplenița. Anuarul Socec din 1925 consemnează înființarea comunei în cadrul plășii Turia din județul Iași; ea avea 1350 de locuitori în satele Lupăria, Plugari, Onești și cătunul Borosoaia.

În 1950, comuna a fost arondată raionului Hârlău din regiunea Iași. În 1968, a revenit, în alcătuirea actuală, la județul Iași, reînființat.

Comuna se află în extremitatea de nord a județului, la limita cu județul Botoșani, pe malurile Miletinului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ282B, care o leagă spre est de Șipote, Andrieșeni și Bivolari (unde se termină în DN24C) și spre vest în județul Botoșani de Prăjeni și Flămânzi (unde se termină în DN28B).

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Paul MURSA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunaplugari.ro
 E-mail: primaria_plugari@yahoo.com
 Telefon: +40 232 238 016