FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Moțca

Comună membră ACoR din 21.12.2006

Prin HCL nr. 54 din 21.12.2006 comuna Moțca a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna nu exista, cele două sate componente ale ei făcând parte din comuna Cristești aflată în județul Suceava. Ea a luat ființă în 1931, prin separarea celor două sate, pe teritoriul a ceea ce a devenit județul Baia.

În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Pașcani din regiunea Iași, iar în 1968 a trecut la județul Iași.

Comuna se află la marginea de nord-vest a județului, la limita cu județul Neamț, pe malul stâng al râului Moldova. Este străbătută de șoseaua națională DN2, care leagă Romanul de Suceava. La Moțca, din acest drum se ramifică șoseaua națională DN28A, care duce la Pașcani și Târgu Frumos (unde se termină în DN28).

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Constantin-Serioja HOBINCĂ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunamotca.ro
 E-mail: motca@is.e-adm.ro
 Telefon: +40 232 715 777