FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Moșna

Comună membră ACoR din 27.01.2021

Prin HCL nr. 4 din 27.01.2021 comuna Moșna a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea de Mogoșești, făcea parte din plasa Moldova a județului Roman și era formată din satele Mogoșești și Muncelu de Sus, având în total 1797 de locuitori. În comună funcționau o școală mixtă, două biserici ortodoxe și două catolice. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în aceeași plasă, având 1996 de locuitori în satele Mogoșești, Muncelu de Sus și Principesa Maria (sau Satu Nou).

Imediat după al Doilea Război Mondial, regimul comunist a impus schimbarea numelui satului Principesa Maria în Tudor Vladimirescu. În 1950, comuna a fost transferată raionului Pașcani din regiunea Iași. În 1968, ea a trecut la județul Iași; pentru a evita confuzia de nume cu o altă comună aflată acum în aceeași unitate administrativă, atât comuna cât și satul ei de reședință au luat atunci denumirea de Mogoșești-Siret.

Așezare

Comuna se află în sud-estul județului, pe malurile râului Moșna (care se varsă în Prut) și ale afluentului său, Moșnișoara. Este deservită de șoseaua județeană DJ244F, care o leagă spre nord de Răducăneni (unde se intersectează cu DN28) și Grozești.

Distribuția suprafeței

Suprafața cultivabila este de aprox. 1000 hectare. 40% din teritoriul comunei este pădure, aici situându-se și dealul Moșnei, care face parte din ansamblul Codrii Iașilor, cu punctul culminant numit "Movila Cetățuii". Defrișările în zonă sunt foarte mici, ele rezultând mai mult de pe urma operației de rărire a arborilor, efectuate de direcția silvică Răducăneni și mai puțin de pe urma defrișărilor propriu-zise, acestea având, preponderent, caracter ilegal. Perimetrul silvic este de aproximativ 970 ha.

Faună

Regiunea Moșnei se caracterizează printr-o faună caracteristică pădurilor de foioase. Cele mai întâlnite specii fiind:

  • păsări: vrabia domestică, ciocârlie, prigorul, cristel de câmp, potârniche, bufnița, cucul, cucuveaua, prepeliță, barză, rață sălbatică, rândunică și uliul.
  • animale: popândăul, cârtița, șoarecele de câmp, iepurele de câmp, ariciul, vulpea, dihorul comun, mistrețul și viezurele.
  • reptilele sunt reprezentate de numeroase specii de șerpi și șopârle.
Floră
Puieți de salcâm plantați de locuitori lângă o carieră de piatră.

Flora Moșnei este caracteristică pădurilor de foioase. Cele mai numeroase specii sunt:

  • caracteristice câmpiilor: iarba calului, trifoiul, troscotul, măceșul, urzica, macul de câmp, cicoarea, neghina, volbura, coada calului, curnuțul și cânepa sălbatică.
  • caracteristice pădurilor de foioase: fagul, specie numeroasă în regiune, teiul, specia predominantă în pădurile dealului Moșna, frasinul, carpenul, stejarul, specie predominantă în regiunea pădurii Unsu, ulmul, salcâmul, specie numeroasă în pădurile mici ale Moșnei, mesteacănul, plopul și arinul, în special în regiunea Hârtoape.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Georgel POPA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.mosnaiasi.ro
 E-mail: primariemosna@yahoo.com
 Telefon: +40 232 292 600