FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Miroslovești

Comună membră ACoR din 31.07.2012

Prin HCL nr. 34 din 31.07.2012 comuna Miroslovești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Siretul de Sus a județului Suceava și era formată din satele Miroslăvești-Năvrăpești, Soci, Ciohoreni, Verșeni și Mitești, având în total 4228 de locuitori. În comună funcționau patru biserici și două școli mixte cu 69 de elevi, iar principalul proprietar de terenuri era Gr. M. Sturdza. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în plasa Pașcani a aceluiași județ, având 4500 de locuitori în aceleași sate (satul Miroslăvești-Năvrăpești numindu-se de acum Miroslăvești).
În 1950, comuna a fost transferată raionului Pașcani din regiunea Iași. În 1968, comuna a trecut la județul Iași. Componența actuală o are din 2004, când satul Ciohorăni s-a separat pentru a forma o comună de sine stătătoare.

Comuna se află în extremitatea vestică a județului, la limita cu județul Neamț, pe malul stâng al râului Moldova. Este străbătută de șoseaua națională DN2, care leagă Romanul de Suceava. Din acest drum, la Miroslovești se ramifică șoseaua județeană DJ208L, care duce spre nord-est la Stolniceni-Prăjescu și Pașcani.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Constantin COJOCARU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. MEMBRU în Consiliul Director al Filialei Județene Iași a Asociației Comunelor din România

Date de contact: