FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Mircești

Comună membră ACoR din 27.02.2014

Prin HCL nr. 12 din 27.02.2014 comuna Mircești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Moldova a județului Roman și era formată din satele Iugani, Mircești și Tețcani, având în total 1429 de locuitori ce trăiau în 360 de case. În comună funcționau o școală mixtă cu 16 elevi, două biserici catolice și una ortodoxă. Anuarul Socec din 1925 o consemnează drept reședință a plășii Moldova, având aceeași alcătuire și 1574 de locuitori.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Pașcani din regiunea Iași, satul Tețcani trecând la comuna Gherăești. În 1968, comuna a trecut la județul Iași, tot atunci fiindu-i alipite și satele comunei Răchiteni, desființată. Comuna Răchiteni a fost reînființată în 2004, de atunci comuna Mircești având componența actuală.

Comuna se află în marginea vestică a județului, la limita cu județul Neamț, pe malul drept al Siretului. Este străbătută de șoseaua națională DN28, care leagă Iașiul de Roman. Lângă podul peste Siret, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ208R, care deservește exclusiv comuna, terminându-se în satul Mircești în șoseaua județeană DJ208; aceasta leagă comuna spre sud în județul Neamț de Săbăoani (unde se termină în DN2) și spre nord de Hălăucești, Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu, Pașcani (unde se intersectează cu DN28A), Valea Seacă, Lespezi, și mai departe în județul Suceava la Dolhasca, Dolhești, Preutești și Fălticeni (unde se termină tot în DN2). De asemenea, DN2 trece prin imediata apropiere a comunei, prin comuna vecină Gherăești din județul vecin Neamț, acolo existând și un scurt drum comunal care leagă satul Iugani de acea șosea.

În comuna Mircești se află și Lunca Mircești (Vasile Alecsandri), arie protejată de tip forestier unde sunt ocrotite mai multe specii de arbori.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Leon BĂLTEANU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.mircesti.ro
 E-mail: primaria.mircesti@yahoo.com
 Telefon: +40 232 713 250