FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Mădârjac

Comună membră ACoR din 27.02.2014

Prin HCL nr. 6 din 27.02.2014 comuna Mădârjac a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna nu exista, satele ei făcând parte din comuna Popești (Mădârjac, Bojila și Frumușelele)[8] și din comuna Păușești (satul Frumușelele). Anuarul Socec din 1925 consemnează apariția comunei Mădârjac în plasa Bahlui a județului Iași, comuna având 1052 de locuitori în satele Bojila, Frumușelele-Popești, Frumușelele, Mădârjac și în cătunele Dealu Mare și Duruitoarea. În 1931, comuna avea în compunere satele Bojila, Frumușelele, Frumușica și Mădârjac.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Târgu Frumos și apoi (după 1956) raionului Iași din regiunea Iași. În 1968, comuna a revenit la județul Iași, reînființat, tot atunci satul Frumușelele fiind desființat și comasat cu satul Mădârjac.

Comuna se află la marginea sud-vestică a județului, la limita cu județul Neamț, pe malurile râului Sacovăț. Este străbătută de șoseaua județeană DJ282E, care o leagă spre nord-vest de Sinești, Lungani și Bălțați (unde se termină în DN28) și spre sud de Țibana. La Mădârjac, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ282D, care duce spre nord la Popești și Podu Iloaiei (unde se termină tot în DN28).

Pe teritoriul comunei se află și pădurea Frumușica, arie protejată de tip forestier, în care sunt protejate unele specii de arbore, dar și orhideea „papucul doamnei”.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Dan GHEBUȚĂ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunamadarjac.ro
 E-mail: primaria.madarjac@yahoo.com
 Telefon: +40 232 724 921