FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Lețcani

Comună membră ACoR din 09.11.2006

Prin HCL nr. 87 din 09.11.2006 comuna Lețcani a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea de Cucuteni, făcea parte din plasa Stavnicul a județului Iași, și era formată din satele Cucuteni, Cogeasca Veche, Hăsnășeni, Lițcanii Vechi, Brătuleni, Scoposeni, Dârjeni, Bogdănești, Horleștii Catolici și Horleștii Domniței, având în total 3270 de locuitori; în comună existau o moară de apă, patru școli cu 158 de elevi (dintre care 13 fete), cinci biserici ortodoxe și una catolică. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în plasa Copou a aceluiași județ, având 3750 de locuitori în satele Bogdănești, Cogeasca Nouă, Cogeasca Veche, Cucuteni, Hăsnășeni, Horlești, Lețcani și Scoposeni. În 1931, comuna a fost desființată, satele ei trecând la comuna Dumești, situația a fost însă temporară, satele separându-se din nou și comuna reapărând sub numele de Lețcani.
În 1950, comuna a fost transferată raionului Iași din regiunea Iași. În 1968, a revenit, în alcătuirea actuală, la județul Iași, reînființat.

Comuna se află în centrul județului, pe malurile Bahluiului. Este străbătută de șoseaua națională DN28, care leagă Iașiul de Roman. La Lețcani, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ248B, care duce spre nord-est la Rediu și Popricani (unde se termină în DN24) și spre sud la Horlești și Voinești. În comună se află și zona protejată Fânețele seculare Valea Ilenei, rezervație floristică, unde sunt ocrotite numeroase specii de plante antofite. Prin comună trece și calea ferată Pașcani-Iași, pe care este deservită de stația Lețcani.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Stelian TURCU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. MEMBRU în Consiliul Director al Filialei Județene Iași a Asociației Comunelor din România

Date de contact: