FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Lespezi

Comună membră ACoR din 21.07.2005

Prin HCL nr. 22 din 21.07.2005 comuna Lespezi a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Siretul de Sus a județului Suceava și era formată din satele Târgu Lespezi, Heciu, Hârtoapele, Bâdilița, Stolniceni, Slobozia, Sirețelu, Berezlogii-Cornu și Brăteni, având în total 6015 locuitori. În comună existau o școală de băieți, una de fete și cinci mixte având împreună 254 de elevi, precum și șapte biserici. Anuarul Socec din 1925 o consemnează ca reședință a plășii Lespezile a aceluiași județ, având 8000 de locuitori în satele Brăteni, Buda, Budeni, Bursucu, Gara Bădiliței, Hârtoapele, Heci, Lespezi, Țintirim și Diudiu. În 1931, satele comunei erau Buda, Bursuc, Diudiu, Fotin Enescu, Hârtoape, Heci, Lespezi, Sirețel și Țântirim, iar comuna făcea parte din județul Baia.

În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Pașcani din regiunea Iași, iar în 1964, satul Fotin Enescu și-a schimbat denumirea în Dumbrava. În 1968, comuna a trecut la județul Iași.

Comuna se află în marginea nord-vestică a județului, la limita cu județul Suceava, pe malurile Siretului, acolo unde acesta primește apele afluentului său Sirețelul. Este străbătută de șoseaua județeană DJ208, care o leagă spre sud de Valea Seacă, Pașcani (unde se intersectează cu DN28A), Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu, Hălăucești, Mircești și în județul Neamț de Săbăoani (unde se termină în DN2), și spre nord în județul Suceava de Dolhasca, Dolhești, Preutești și Fălticeni (unde se termină tot în DN2). Din acest drum, la Lespezi se ramifică șoseaua județeană DJ281, care duce spre est la Sirețel, Scobinți, Ceplenița, Cotnari, Belcești, Erbiceni și Podu Iloaiei (unde se termină în DN28). Tot din DJ208, la Lespezi se mai ramifică și șoseaua județeană DJ208N, care duce spre sud-est la Vânători și Todirești; iar la Heci se ramifică șoseaua județeană DJ208F, care duce spre vest la Tătăruși și mai departe în județul Suceava la Forăști. Prin comună trece și calea ferată Suceava-Roman, pe care este deservită de stația Lespezi.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Ioan LAZĂR

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primarialespezi.ro
 E-mail: contact@primarialespezi.ro
 Telefon: +40 232 732 975