FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Horlești

Comună membră ACoR din 21.07.2014

Prin HCL nr. 67 din 21.07.2014 comuna Horlești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna nu exista, satele ei (Horleștii Domniței, Horleștii Catolici, Bogdănești și Scoposeni) făcând parte din comuna Cucuteni din plasa Stavnicu a județului Iași. În 1931, satele Horlești, Bogdănești și Scoposeni făceau parte din comuna Voinești.

Comuna a apărut prin desprinderea celor trei sate. În 1950, ea a fost transferată raionului Iași din regiunea Iași. În 1968, ea a revenit la județul Iași, reînființat.

Comuna se află în centrul județului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ248B, care o leagă spre nord de Lețcani (unde se intersectează cu DN28), Rediu și Vânători (unde se termină în DN24) și spre sud de Voinești.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Mihai CADAR

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariahorlesti.ro
 E-mail: primariahorlesti@yahoo.com
 Telefon: +40 232 413 200