FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Heleșteni

Comună membră ACoR din 27.01.2009

Prin HCL nr. 2 din 27.01.2009 comuna Heleșteni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Siretul de Sus a județului Roman și era formată din satele Hărmăneasa, Heleșteni, Marginea, Oborocenii de Jos, Oborocenii de Sus și Volintirești, având în total 2108 locuitori ce trăiau în 481 de case. În comună funcționau două biserici și o școală mixtă cu 43 de elevi. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, având 2341 de locuitori în satele Hărmăneasa, Heleșteni, Marginea, Movileni, Oborocenii de Jos și Oborocenii de Sus.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Pașcani din regiunea Iași. În 1968, ea a trecut, în alcătuirea actuală, la județul Iași.

Comuna se află în zona de vest a județului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ208G, care o leagă spre est de Ion Neculce (unde se termină în DN28), și spre vest de Alexandru I. Cuza și Hălăucești. Din acest drum, la Heleșteni se ramifică șoseaua județeană DJ208D, care duce spre nord la Ruginoasa (unde se termină în DN28A).

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Heleșteni, județul Iași

Descrierea stemei:
Stema comunei Heleșteni, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat, de culoare albastră în partea superioară și de culoare verde în partea inferioară. Pe scut broșează doi căpriori îngemănați, de aur, și trei bezanți, de argint, amplasați în colțurile scutului. În mijlocul scutului, în ecusonul negru, se află un stâlp de vamă broșând peste litera „M”, de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Cei doi căpriori heraldici simbolizează prin vârfurile lor movilele care au dat numele satului Movileni, localitate componentă a comunei, iar bezanții de argint reprezintă heleșteiele de la care provine și numele comunei. Ecusonul negru și elementele care îl reprezintă simbolizează blazonul familiei Prăjescu, familie care a avut un rol însemnat în istoria Moldovei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Constantin HÎRA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunahelesteni.ro
 E-mail: contact@comunahelesteni.ro
 Telefon: +40 232 716 768