FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Grozești

Comună membră ACoR din 21.02.2019

Prin HCL nr. 10 din 21.02.2019 comuna Grozești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Podoleni a județului Fălciu și era formată doar din satul de reședință, având 420 de locuitori; în comună exista doar o biserică. La acea vreme, pe teritoriul actula al comunei mai funcționa, în aceeași plasă, și comuna Sălăgeni, formată din satele București, Colțu Cornii și Sălăgeni, având în total 650 de locuitori; aici existau două biserici și o școală. Anuarul Socec consemnează desființarea comunei Grozești și alipirea satului ei la comuna Sălăgeni, care avea 2015 locuitori și făcea parte din plasa Răducăneni a aceluiași județ.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Codăești din regiunea Iași, ea luând în timp denumirea de Grozești, după ce reședința ei s-a mutat în acel sat. În 1968, comuna a trecut, în alcătuirea actuală, la județul Iași.

Comuna se află la marginea sud-estică a județului, la granița cu raioanele Nisporeni și Ungheni din Republica Moldova, pe malul drept al Prutului și pe cel stâng al Jijiei. Este străbătută de șoseaua județeană DJ249, care o leagă spre sud-est de Gorban (unde se termină în DN28) și spre nord-vest de Prisăcani, Țuțora, Ungheni și Victoria (unde se termină în DN24). La Grozești, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ244F, care duce spre sud-vest la Răducăneni (unde se intersectează cu DN28) și Moșna.

În comuna Grozești se află cotul Sălăgeni, arie protejată de tip acvatic unde sunt protejate unele specii de pești.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

George CRISTEA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunagrozesti.ro
 E-mail: contact@comunagrozesti.ro
 Telefon: +40 232 220 743