FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Golăiești

Comună membră ACoR din 18.12.2018

Prin HCL nr. 50 din 18.12.2018 comuna Golăiești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Braniștea a județului Iași și era formată din satele Golăești, Podu Jijiei, Odaia-Branu, Petrești, Medeleni, Chișărăi și Lăzăreni, având în total 1584 de locuitori. În comună funcționau o moară de apă, o școală și patru biserici. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în plasa Copou a aceluiași județ, având 1959 de locuitori în satele Bran, Chișărăi, Cilibiu, Coada Stâncii, Golăești, Medeleni, Petrești și Podu Jijiei. În 1931 i s-au alipit satele comunei Bosia, desființată, dar ele aveau să fie în scurt timp din nou separate.

În 1950, comuna a fost arondată raionului Iași din regiunea Iași. În 1968 a revenit în alcătuirea actuală la județul Iași, reînființat.

Comuna se află în extremitatea estică a județului, la limita cu raionul Ungheni din Republica Moldova, pe malul drept al Prutului și pe malurile Jijiei. Este străbătută de șoseaua județeană DJ249, care o leagă spre nord-vest de Victoria (unde se termină în DN24) și spre sud-est, de-a lungul Prutului, de Ungheni, Țuțora, Prisăcani, Grozești și Gorban (unde se termină în DN28). Lângă Podu Jijiei, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ249C, care duce spre sud-vest la Holboca și Iași (unde se termină tot în DN28).

În comuna Golăiești se află cotul Bran pe Râul Prut, arie protejată de tip acvatic, unde sunt protejate mai multe specii de pești.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Costel MANOLIU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.golaiesti.ro
 E-mail: primariagolaiesti@yahoo.com
 Telefon: +40 332 882 953