FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Focuri

Comună membră ACoR din 20.06.2005

Prin HCL nr. 22 din 20.06.2005 comuna Focuri a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul a fost înființat în 1879 în comuna Belcești; la sfârșitul secolului, avea 820 de locuitori și în el funcționau o școală cu 42 de elevi și o biserică catolică. Anuarul Socec din 1925 consemnează apariția comunei care avea 3416 locuitori în satele Focuri și Fântânele și făcea parte din plasa Bahlui a județului Iași. În 1931, comuna a fost desființată, iar satul a fost trecut la comuna Gropnița.
În 1968, la reforma administrativ-teritorială, satul se separase însă deja și forma o comună separată din raionul Hârlău al regiunii Iași, iar la acea dată comuna a fost transferată la județul Iași, alipindu-i-se din nou satul Fântânele. Comuna are alcătuirea actuală din 2004, când satul Fântânele s-a separat din nou pentru a forma o comună de sine stătătoare.

Comuna este așezată în partea central-nordică a județului. Este traversată de șoseaua județeană DJ281D, care o leagă spre est de Gropnița și spre vest de Coarnele Caprei și Ceplenița (unde se termină în DN28B).

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Viorel-Vasile MURARIU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. PRIM-VICEPREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Iași a Asociației Comunelor din România

Date de contact: