FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Erbiceni

Comună membră ACoR din 03.07.2009

Prin HCL nr. 26 din 03.07.2009 comuna Erbiceni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea de Bârlești, făcea parte din plasa Bahlui a județului Iași și era formată din satele Bârlești, Totoești, Erbiceni și Spinoasa, având în total 2375 de locuitori. Funcționau în comună o moară de apă, una de aburi, două școli cu 80 de elevi, și patru biserici. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna cu noul nume de Erbiceni, în aceeași plasă și având 3194 de locuitori și aceeași structură (cu satul Bârlești separat în Bârlești-Români și Bârlești-Unguri). În 1931, comuna a fost desființată temporar, satele ei trecând la comuna Podu Iloaiei, dar a fost reînființată la scurt timp.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Iași din regiunea Iași. În 1968, a revenit la județul Iași, reînființat.

Comuna se află în centrul județului, pe malurile Bahluiului, la nord de orașul Podu Iloaiei. Este străbătută de șoseaua județeană DJ281, care o leagă spre sud de Podu Iloaiei (unde se termină în DN28) și spre nord-vest de Belcești, Cotnari, Ceplenița, Scobinți (unde se intersectează cu DN28B) și Sirețel. Prin comună trece și calea ferată Podu Iloaiei-Hârlău, pe care este deservită de halta de călători Erbiceni și de halta Spinoasa.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Erbiceni, județul Iași

Descrierea stemei:
Stema comunei Erbiceni, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut tripartit, având partițiunea superioară formată din două părți egale. În primul cartier, în câmp roșu, se află o jumătate de vultur, de aur, ieșind spre dreapta. În cartierul al doilea, în câmp de azur, se află 3 spice de grâu, de aur, dispuse în pal. În partițiunea inferioară, în câmp verde, se află un plug de aur, orientat spre stânga. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Vulturul semnifică blazonul familiei Cantacuzino, care a clădit în zonă un conac boieresc și 3 biserici, în satele Erbiceni, Bârlești și Totoiești. Spicele de grâu simbolizează bogăția pământului. Câmpul verde reprezintă prezența pășunilor în cadrul acestei așezări, de unde și denumirea de Erbiceni. Plugul arată ocupația tradițională a locuitorilor, agricultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ionel LUNGU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunaerbiceni.ro
 E-mail: contact@primariaerbiceni.ro
 Telefon: +40 232 322 370