FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Dumești

Comună membră ACoR din 30.01.2019

Prin HCL nr. 4 din 30.01.2019 comuna Dumești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea de Păușești, făcea parte din plasa Cârligătura a județului Iași și era formată din satele Păușești, Dumești, Hoisești, Căcărăzeni, Buțulucu, Holm, Scobălțeni, Chilișoaia și Frumușelele, având în total 2497 de locuitori. Funcționau în comună șase mori de apă și două cu aburi, cinci biserici și trei școli cu 96 de elevi. Anuarul Socec consemnează schimbarea numelui comunei în Dumești, comună ce făcea parte din plasa Bahlui a aceluiași județ, având 2383 de locuitori în satele Dumești, Hoisești, Căcărăzeni, Păușești și Chilișoaia, după ce satele Holm și Scobălțeni trecuseră la comuna Podu Iloaiei. În 1931, comunei i-au fost alipite și satele comunei Cucuteni, desființată;[10] situația a fost însă temporară, satele separându-se din nou și comuna lor reapărând sub numele de Lețcani.

În 1950, comuna Dumești a fost transferată raionului Iași din regiunea Iași. În 1968, a revenit la județul Iași, reînființat.

Comuna se află în centrul județului, pe malul drept al Bahluiului, la est de orașul Podu Iloaiei. Este deservită de șoseaua județeană DJ280C, care o leagă spre nord de Lețcani (unde se termină în DN28). În comuna Dumești se află sărăturile de la Valea Ilenei, arie protejată de tip floristic, unde sunt ocrotite specii de plante halofile și higrofile rare: hreanul sălbatic, garoafa, mătrița, rogozul și pătlagina.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Mihai COCOVEICĂ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunadumesti.ro
 E-mail: registratura@comunadumesti.ro
 Telefon: +40 232 322 020