FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Dolhești

Comună membră ACoR din 28.12.2017

Prin HCL nr. 71 din 28.12.2017 comuna Dolhești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Crasna a județului Fălciu și era formată din satele Dolhești și Pietrișu, având 1500 de locuitori, o școală și o biserică. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa, în aceeași plasă, și comuna Brădicești, formată din satele Brădicești și Tălpigeni, cu 1237 de locuitori, comună ce avea și ea o școală și o biserică. Anuarul Socec din 1925 consemnează desființarea comunei Brădicești și trecerea satului Brădicești la comuna Dolhești, care aparținea plășii Răducăneni a aceluiași județ, având 2847 de locuitori în satele ce o alcătuiesc și astăzi.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Codăești și apoi (după 1956) raionului Iași din regiunea Iași. În 1968, ea a trecut la județul Iași.

Comuna se află în sud-estul județului, la limita cu județul Vaslui. Este străbătută de șoseaua județeană DJ244D, care o leagă spre nord de Ciortești (unde se termină în DN24) și spre sud în județul Vaslui de Bunești-Averești, Duda-Epureni și Huși (unde se termină în DN24B).

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Gelu IACOB

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.dolhesti-iasi.ro
 E-mail: primariadolhesti@yahoo.com
 Telefon: +40 232 321 800