FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Cristești

Comună membră ACoR din 30.08.2018

Prin HCL nr. 48 din 30.08.2018 comuna Cristești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Siretul de Jos a județului Suceava și era formată din satele Cristești, Herești, Homița, Moțca și Boureni, având în total 5425 de locuitori. În comună funcționau trei mori, două școli mixte cu 70 de elevi, și șase biserici, iar principalul proprietar de pământuri era prințul Gr. M. Sturdza.

Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași alcătuire în plasa Pașcani a aceluiași județ, având 6197 de locuitori. În 1931, satele Moțca și Boureni s-au separat pentru a forma comuna Moțca, iar comuna Cristești a rămas cu satele Cristești, Herești și Homița, făcând parte din județul Baia (noul nume al fostului județ Suceava).

În 1950, comuna a fost arondată raionului Pașcani din regiunea Iași. În 1968, a fost transferată la județul Iași, tot atunci satul Herești fiind desființat și comasat cu satul Cristești.

Comuna se află în extremitatea nord-vestică a județului, la limita cu județele Neamț și Suceava, pe malul stâng al râului Moldova. Este străbătută de șoseaua națională DN2, care leagă Romanul de Suceava. La Cristești, din acest drum se ramifică șoseaua națională DN15B, care duce la Târgu Neamț și mai departe la coada lacului Izvorul Muntelui; și șoseaua județeană DJ208K, drum ce deservește exclusiv comuna, ducând la satul Homița. Prin comună trece și calea ferată Pașcani-Târgu Neamț, pe care este deservită de stația Cristești Pașcani.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Vlad-Mihi PINTILI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunacristesti.ro
 E-mail: primaria.cristesti.iasi@gmail.com
 Telefon: +40 232 716 293