FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Costuleni

Comună membră ACoR din 26.07.2012

Prin HCL nr. 12 din 26.07.2012 comuna Costuleni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Braniștea a județului Iași si era formată din satele Costuleni și Măcărești, cu o populație de 1408 locuitori. În comună existau o moară de vânt și una de aburi, două biserici și două școli cu 74 de elevi (dintre care 5 fete). La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționau, în plasa Podoleni a județului Fălciu și comunele Covasna și Cozia. Comuna Cozia era formată din satele Cozia și Petcu și avea 719 locuitori și o biserică ridicată în 1874. Comuna Covasna era formată doar din satul de reședință și avea 1256 de locuitori, o biserică construită în 1866 și o școală cu 27 de elevi (dintre care 4 fete).

Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în plasa Codru a județului Iași, având 2668 de locuitori în satele Costuleni, Hilița și Măcărești. Aceeași sursă consemnează desființarea comunei Cozia și alipirea satului Cozia la comuna Covasna, comuna rezultată având 1914 locuitori și făcând parte din plasa Răducăneni a județului Fălciu. În 1931, comuna Covasna a fost desființată, satul Covasna trecând la comuna Costuleni din județul Iași, iar satul Cozia — la comuna Răducăneni din județul Fălciu.

În 1950, comuna Costuleni a fost transferată raionului Iași din regiunea Iași. În 1968, comuna a revenit la județul Iași, reînființat, preluând și satul Cozia.

Așezare

Comuna Costuleni este situată în sud-estul județului, pe malul drept al râului Jijia. Este străbătută de șoseaua națională DN28, care leagă Iașiul de punctul de trecere a frontierei de la Albița.

Climă

Clima comunei Costuleni este temperat continentală, temperatura medie anuală fiind de 9,8 °C, temperatura medie a lunii ianuarie este de -3,7 °C si a lunii iulie de 20,8 °C. Umiditatea relativă a anului se înscrie cu valori cuprinse între 84,1% în luna ianuarie și 64,6% în luna iulie.

Distribuția solului

În Costuleni distribuția solului este relativ dezechilibrată, aprox. 70% din suprafața totală a comunei fiind teren agricol și doar 30% din suprafața totală a comunei fiind teren împădurit.

Fondul forestier

Pădurile de foioase acoperă versanții nordici și dealurile din sud, sud-est, precum si zona de nord-est a comunei. Defrișările sunt aproape nule, în timp ce în pădurea Bacalu s-a plantat pin negru, dud și nuc, în pădurea Albina nuc și în pădurea Rotari salcâm, stejar, gorun și frasin.

Terenuri agricole

Ocupând aprox. 70% din teritoriul comunei, terenurile agricole au un potențial de fertilitate diferit. Solurile cu pretabilitate foarte bună pentru culturile de grâu și cele cu pretabilitate bună, cu limitări reduse ocupă doar 19% din totalul terenurilor agricole, în timp ce terenurile cu pretabilitate mijlocie, cu limitări moderate ocupă 22% din terenurile agricole. Suprafețele cu pretabilitate redusă, cu limitări severe ocupă 35% din terenurile agricole, iar terenurile cu limitări foarte severe (zone mlăștinoase, erodate) ocupă 10% din totalul terenurilor agricole. Restul suprafeței agricole reprezintă terenuri în panta, ocupate cu vii și livezi.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Costuleni, județul Iași

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Costuleni se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite, încărcat cu un căprior de argint, cu coarne de aur, ieșind dintr-o coroană deschisă de aur; căpriorul este străpuns de o săgeată neagră, cu vârful și coada de aur. Partea superioară (șeful) neagră, undată, este încărcată cu trei lacrimi de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Elementele constituie un rebus heraldic și reprezintă faptul că teritoriul localității a făcut parte din domeniul domnesc de vânătoare (secolele XV-XVIII). Căpriorul semnifică denumirea localității, care în limba slavonă înseamnă „capră“. Șeful negru cu cele trei lacrimi arată că râul Prut, devenit graniță, a despărțit localitatea în două, partea de est a vechii moșii, înstrăinată în anul 1812, dând naștere unei localități gemene. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Mirică DODAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunacostuleni.ro
 E-mail: primariacostuleni@yahoo.com
 Telefon: +40 232 291 600