FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Costești

Comună membră ACoR din 20.07.2012

Prin HCL nr. 10 din 20.07.2012 comuna Costești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna nu exista, satul Costești (cu părțile Costeștii Răzășești și Costești-Sturdza) făcând parte din comuna Ruginoasa din județul Suceava. Anuarul Socec din 1925 consemnează apariția comunei în plasa Lespezi a aceluiași județ, având 1452 de locuitori în satele Cornești, Costești, Giurgești, Petrișu de Jos și Petrișu de Sus. În 1931, comuna a fost desființată, satele ei revenind la comuna Ruginoasa (acum din județul Baia), dar a fost reînființată la scurt timp după aceea.

În 1950 a fost transferată raionului Târgu Frumos și apoi (după 1956) raionului Pașcani din regiunea Iași. În 1968, comuna Costești a fost din nou desființată, satele ei trecând la comuna suburbană Târgu Frumos a orașului Târgu Frumos; tot atunci, satul Pietrișu a fost desființat și comasat cu satul Costești. În 1968, comuna Târgu Frumos a fost subordonată direct județului Iași, întrucât s-a renunțat la conceptul de comună suburbană. Comuna Costești a fost reînființată, în alcătuirea actuală, în anul 2004.

Comuna se află în partea de nord-vest a județului, în zona cursului superior al râului Bahluieț, afluentul său Bahluiețul Rece trecând prin comună. Este străbătută de șoseaua națională DN28, care leagă Târgu Frumos de Pașcani. Prin comună trece și calea ferată Pașcani-Iași, pe care este deservită de halta de călători Costești și de stația Pietrișu.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Aurel DOACĂ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariacomuneicostesti.ro
 E-mail: costesti@is.e-adm.ro
 Telefon: +40 232 722 106