FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Comarna

Comună membră ACoR din 29.11.2016

Prin HCL nr. 36 din 29.11.2016 comuna Comarna a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna nu exista, satele Comarna de Jos și Comarna de Sus aparținând comunei Poieni, iar satul Osoi aparținând comunei Tomești. Anuarul Socec arată apariția satului Caragău și unirea satelor Comarna de Jos și Comarna de Sus în satul Comarna, cele două sate aflându-se în comuna Poieni. În 1931, satul Comarna a trecut și el la comuna Tomești.

După al Doilea Război Mondial, au apărut, în cadrul raionului Iași din regiunea Iași, comunele Osoi și Comarna. La reforma administrativă din 1968, cele două comune au fost comasate, rezultând comuna Comarna, cu reședința la Osoi.

Comuna se află în estul județului, pe malul drept al Jijiei. Este traversată de șoseaua națională DN28, care leagă Iașiul de punctul de trecere a frontierei cu Republica Moldova de la Albița. Din acest drum, în satul Osoi se ramifică șoseaua județeană DJ249B, care duce spre est la Prisăcani.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Comarna, județul Iași

Descrierea stemei:
Stema comunei Comarna, județul Iași, se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite. În interiorul scutului se află un căprior heraldic de aur încărcat cu trei frunze de tei de culoare verde și trei albine de aur așezate în colțurile scutului. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Albinele indică faptul că prima atestare a Comarnei este în calitate de prisacă, aflată în Braniștea Domnească. Ștefan cel Mare cumpără, în anul 1490, această prisacă, pentru a o dărui ctitoriei sale, Mănăstirea Putna. Căpriorul heraldic încărcat cu frunze de tei este aluzie la denumirea satului Osoi, sensul fiind acela de „picior de deal împădurit“. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Constantin GRĂDINARU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariacomarna.ro
 E-mail: registratura@primariacomarna.ro
 Telefon: +40 232 238 900