FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ciurea

Comună membră ACoR din 12.02.2009

Prin HCL nr. 7 din 12.02.2009 comuna Ciurea a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Codrul a județului Iași și era formată din satele Ciurea, Picioru Lupului, Curăturile, Slobozia, Poiana cu Cetatea, Lunca Bârnovei, Todirel și Cercu, având în total 2009 locuitori. În comună funcționau o moară de aburi, patru biserici și două școli cu 75 de elevi (dintre care 13 fete). În timpul Primului Război Mondial, în comună a avut loc un grav accident feroviar.

Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în aceeași plasă, având 3618 de locuitori în satele Cercu, Ciurea, Curături, Dumbrava, Lunca, Picioru Lupului, Slobozia, Todirelu și în cătunele Baba Nicula și Poiana cu Cetate. În 1931, comuna a fost desființată și inclusă în comuna Galata, dar această comună avea să fie din nou divizată, o parte din ea fiind chiar inclusă în orașul Iași.

În 1950, comuna a devenit parte a orașului regional Iași, reședința regiunii Iași. În 1968, ea a revenit la județul Iași, reînființat.

Comuna se află în vecinătatea sudică a municipiului Iași, pe malurile râului Nicolina. Este traversată de șoseaua județeană DJ248, care o leagă spre nord de Iași (unde se termină în DN28) și spre sud de Grajduri, Scânteia și mai departe în județul Vaslui de Rebricea și Vulturești (unde se termină în DN25). Din acest drum, la Lunca Cetățuii se ramifică o șosea de centură a Iașiului (clasificată ca șosea națională cu titulatura DN28D), care duce spre nord-vest la Miroslava și Valea Lupului (unde se termină tot în DN28). Tot la Lunca Cetățuii și tot din DJ248 se ramifică și șoseaua județeană DJ248C, care duce spre sud și apoi spre vest la Mogoșești. La Ciurea, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ248D, care duce spre vest la Bârnova (unde se termină în DN24). Prin comună trece și calea ferată Iași–Buhăiești, pe care este deservită de stațiile Ciurea, Poiana Lupului și Bârnova.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Ciurea, județul Iași

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Ciurea se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint. În partea superioară se află un clopot cu cruce treflată, de aur. În vârful scutului se află un braț cuirasat care ține în mână un copac dezrădăcinat, totul de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Clopotul simbolizează Mănăstirea Hlincea, declarată în anul 2004 monument istoric; această mănăstire se individualizează prin turnul clopotniță, datat din secolul al XVII-lea. Brâul undat reprezintă râurile Frumoasa, Loci, Juvăț, Tinoasa și Nicolina, care străbat localitatea. Copacul dezrădăcinat, ținut de un braț, face trimitere la colonizarea sârbilor în zonă, care a dus la formarea localității. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Cătălin LUPU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunaciurea.ro
 E-mail: registratura@comunaciurea.ro
 Telefon: +40 232 296 260