FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ceplenița

Comună membră ACoR din 10.04.2014

Prin HCL nr. 13 din 10.04.2014 comuna Ceplenița a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Bahlui a județului Iași și era formată din satele Ceplenița, Buhalnița, Vârâți, Moara Prefectului, Sticlăria și Borosoaia, având în total 2384 de locuitori. Funcționau în comună 12 mori de apă, două școli cu 56 de elevi, și două biserici. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în plasa Cârligătura a aceluiași județ, având 3127 de locuitori în satele Buhalnița, Ceplenița, Moara Prefectului, Vârâți și în cătunul Petroșica. Comuna a fost desființată în 1931, satele ei trecând la comuna Scobinți, însă a fost reînființată la scurt timp în alcătuirea actuală (preluând satul Zlodica de la comuna Cotnari).

În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Hârlău din regiunea Iași, iar în 1964 satul Vârâți a primit denumirea de Poiana Mărului. În 1968, comuna a revenit la județul Iași, reînființat.

Comuna se află în nord-estul județului, pe malurile râului Bahlui și pe cele ale afluentului său, Buhalnița. Este străbătută de șoseaua națională DN28B, care leagă Târgu Frumos de Botoșani. Lângă Buhalnița, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ281D, care duce spre est la Coarnele Caprei, Focuri și Gropnița. Acesta, la rândul său, se intersectează la Ceplenița cu șoseaua județeană DJ281, care duce spre nord la Scobinți (unde se intersectează cu DN28B) și Sirețel și spre sud la Cotnari, Belcești, Erbiceni și Podu Iloaiei (unde se termină în DN28). Prin comună trece și calea ferată Podu Iloaiei-Hârlău, pe care este deservită de halta de călători Ceplenița.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Ceplenița, județul Iași

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Ceplenița se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite, cu talpă de azur. Pe toată suprafața scutului broșează un lambel de aur al cărui braț mijlociu este prelungit și se termină în formă de cruce. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Lambelul cu cruce evocă blazonul familiei boierești Ureche. Lambelul prin forma sa amintește și de podul de piatră de la Zlodica (slv. „zlot” = aur), atribuit lui Ștefan cel Mare. Talpa de azur simbolizează apa peste care a fost construit acest pod. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Dumitru LAIU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariaceplenita.ro
 E-mail: contact@primariaceplenita.ro
 Telefon: +40 232 730 110