FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Butea

Comună membră ACoR din 28.12.2006

Prin HCL nr. 19 din 28.12.2006 comuna Butea a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Miclăușeni (deși Butea era satul de reședință), făcea parte din plasa Siretul de Sus a județului Roman și era formată din satele Butea, Hândrești, Lițca și Miclăușeni, având în total 3203 locuitori (701 familii), din care 368 familii de maghiari și 11 familii de evrei. Pentru 322 de familii nu este menționată etnia. În comună existau case boierești, un parc, o școală de băieți cu 11 elevi, una de fete cu 14 eleve, două biserici ortodoxe și una catolică, iar principalii proprietari de pământuri erau frații Dimitrie și George A. Sturdza. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna Miclăușeni ca reședință a plășii, având 3193 de locuitori în satele Butea, Hândrești și Miclăușeni (după ce satul Lițca fusese transferat la comuna Doljești).

În 1950, comuna a trecut în administrația raionului Târgu Frumos și apoi (după 1956) în cea a raionului Pașcani din regiunea Iași, primind în timp denumirea de Butea, după satul de reședință. În 1968, comuna a trecut, în componența ei actuală, la județul Iași.

Comuna se află în extremitatea vestică a județului, la limita cu județul Neamț, pe malul stâng al Siretului, acolo unde acesta primește apele afluentului Boca, cunoscut și sub numele de Pârâul Telii. Este străbătută de șoseaua națională DN28, care leagă Iașiul de Roman. La Miclăușeni, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ208J, care duce spre sud în județul Neamț la Doljești. Din DJ208J, la Butea se ramifică șoseaua județeană DJ208K, ce duce spre est și sud tot în județul Neamț, la Doljești și Sagna.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Anton ANTI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariabutea.ro
 E-mail: contact@primariabutea.ro
 Telefon: +40 232 713 020