FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bârnova

Comună membră ACoR din 28.08.2014

Prin HCL nr. 117 din 28.08.2014 comuna Bârnova a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea de Bucium, făcea parte din plasa Codrul a județului Iași și era formată din satele Bucium, Păun, Bârnova, Pietrăria, Vlădiceni și Socola, având în total 2287 de locuitori. În comună funcționau două mănăstiri, patru biserici, două școli de băieți cu 85 de elevi, o școală de fete cu 51 de eleve, și o moară cu aburi. Anuarul Socec din 1925 o consemnează ca reședință a plășii Codru, având 1845 de locuitori în satele Bârnova, Bucium, Păun, Pietrăria, Socola, Vlădiceni și Vișan.
După al Doilea Război Mondial, comuna a primit denumirea de Bârnova, întrucât satul Bucium a fost desființat și inclus în Iași. În 1950, comuna Bârnova a fost inclusă în orașul regional Iași, reședința regiunii Iași. În 1968, Bârnova a devenit comună suburbană a municipiului Iași, având componența actuală. În 1989, s-a renunțat la conceptul de comună suburbană, comuna fiind subordonată direct județului Iași.

Comuna se află în sudul județului, în vecinătatea sudică a municipiului Iași. Este străbătută de șoseaua națională DN24, care leagă Iașiul de Vaslui. Din acest drum, la Păun, se ramifică șoseaua județeană DJ248D, care duce spre vest la Ciurea. Din DJ248D, la Bârnova se ramifică șoseaua județeană DJ247A, care duce spre nord în Iași unde se termină în același DN24 în cartierul Bucium.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Bârnova, județul Iași

Descrierea stemei:
Stema comunei Bârnova, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile tăiate rotunjit. În partea superioară, pe contra hermină, se află un cap de bour, flancat de o roză și de o lună conturnată, totul de aur. În partea inferioară, pe fond roșu, se află o spadă cu garda în sus, susținută de o lună răsturnată, de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Capul de bour (vechea stemă a Moldovei), așezat pe contra hermină, în semn de doliu, semnalează existența în biserica din localitate a mormintelor domnești aparținând familiei domnitorului Dabija Vodă. Sabia și luna amintesc de jertfirea lui Miron Vodă Barnovschi la Istanbul și de unul dintre hramurile bisericii (Tăierea capului Sf. Ioan).Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Mihai BĂLAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariabarnova.ro
 E-mail: contact@primariabarnova.ro
 Telefon: +40 232 294 120