FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Balș

Comună membră ACoR din 13.03.2014

Prin HCL nr. 21 din 13.03.2014 comuna Balș a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna nu exista, satele ei făcând parte din comuna Băiceni. Anuarul Socec din 1925 consemnează aceeași situație. În 1931, satele Balș și Boureni au fost arondate orașului Târgu Frumos, în timp ce satul Coasta Măgurii a trecut la comuna Cotnari.
În 1950, satele Balș și Boureni au fost incluse în orașul raional Târgu Frumos din raionul Pașcani al regiunii Iași. În 1968, zona a fost reorganizată, satele comunei actuale făcând parte din comuna suburbană Târgu Frumos a orașului cu același nume din județul Iași, reînființat; în 1989 s-a renunțat la conceptul de comună suburbană și comuna Târgu Frumos a fost subordonată direct județului Iași. Comuna Balș a fost înființată în forma actuală în 2004, când cele trei sate componente ale ei s-au separat de comuna Târgu Frumos.

Așezare

Comuna Balș este situată în partea de sud-est a Câmpiei Moldovei, respectiv în depresiunea Jijia-Bahlui, în preajma zonei de contact a acesteia cu sectorul cel mai de sud-est al Podișului Sucevei și cu cel de nord-vest al Podișului Central Moldovenesc. Se află în zona nord-vestică a județului și este străbătută de șoseaua națională DN28B, care leagă Târgu Frumos de Botoșani. De asemenea, prin satul Coasta Măgurii trece șoseaua județeană DJ281C, care o leagă spre est de Cotnari (unde se termină tot în DN28B) și spre sud-vest de Todirești, Hărmănești și Pașcani (unde se termină în DN28A). Din acest drum, la Coasta Măgurii se ramifică șoseaua județeană DJ280B, care duce spre sud la Cucuteni, Ion Neculce și Târgu Frumos (unde se termină în DN28).

Relief, geologie și soluri

Relieful comunei Balș este preponderent de stepă și silvo-stepă. Substratul geologic este constituit din formațiuni cuaternare, care tind să formeze în parte inferioară în formațiuni sarmantiene.

În zona comunei Balș predomină cernoziomurile în următoarele stadii de evoluție:

  • stadiul incipient
  • stadiul mijlociu
  • stadiul evoluat
Flora

Flora în regiunea este reprezentată de păiuș, colilie, Eiruta, bărboasa, pirul, pelinița, la care se mai adaugă, în zonele de luncă iarba câmpului, coada-vulpii, vergina, pătlagina si timoftica.

Fauna

Fauna este reprezentată de:

  • mamifere: popândăul, cățelul câmpului, șoarecele de stepă, șoarecele de câmp, șobolanul de câmp, hârciogul, iepurele și capra sălbatică.
  • păsări: prepelița, potârnichea, ciocârlia, presura, sticletele, cinteza, graurul, turturica, guguștiucul, pupăza, cucul, câneparul, porumbelul, vrabia, rândunica, lăstunul, cioara si rața sălbatică.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Constantin GOLDUȚ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariacomuneibals.ro
 E-mail: contact@primariacomuneibals.ro
 Telefon: +40 232 740 067