FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Andrieșeni

Comună membră ACoR din 31.10.2019

Prin HCL nr. 43 din 31.10.2019 comuna Andrieșeni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea de Iepureni, făcea parte din plasa Turia a județului Iași și era formată din satele Iepureni, Glăvănești, Broșteni, Stolniceni, Viișoara, Andrieșeni, Fântânelele (Spinenii Noi) și Spinenii Vechi, având în total 2503 locuitori. În comună funcționau două mori de apă, două școli cu 74 de elevi (dintre care 4 fete), și 4 biserici Anuarul Socec din 1925 consemnează schimbarea numelui comunei în Andrieșeni, ea având 3181 de locuitori în satele Andrieșeni, Buhăieni, Drăgănești, Fântânele, Glăvăneștii Vechi, Glăvăneștii Noi, Spineni, Soldana și Stolniceni.
În 1950, comuna a fost transferată raionului Iași din regiunea Iași. În 1968, ea a revenit la județul Iași, reînființat. Tot atunci, a fost desființat satul Șoldana (comasat cu Buhăieni), iar satele Glăvăneștii Noi și Glăvăneștii Vechi au fost comasate, formând satul Glăvănești.

Comuna se află în nordul județului, la limita cu județul Botoșani, pe malurile râului Jijia. Este traversată de șoseaua județeană DJ282F, care o leagă spre sud de Vlădeni și spre vest în județul Botoșani de Răuseni. La Spineni, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ282B, care duce spre est la Bivolari (unde se termină în DN24C) și spre vest la Șipote, Plugari și mai departe în județul Botoșani la Prăjeni și Flămânzi. Prin comună trece și calea ferată Lețcani-Dorohoi, pe care este deservită de haltele de călători Șoldana și Andrieșeni.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Maricel TURCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunaandrieseni.ro
 E-mail: andrieseniprimaria@yahoo.com
 Telefon: +40 232 297 488