FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Alexandru Ioan Cuza

Comună membră ACoR din 15.12.2006

Prin HCL nr. 47 din 15.12.2006 comuna Alexandru Ioan Cuza a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul Alexandru Ioan Cuza a fost strămutat în anul 1878 (16 noiembrie) de pe malul vestic al râului Siret pe malul estic într-o zonă mai puțin susceptibilă de inundații. Vechiul nume al satului era Șcheuleț. Noua vatră a satului este sistematizată, străzile formează unghiuri drepte și sunt paralele.
În apropierea satului există două situri arheologice: unul în locul numit la Movilă, la 2 km V de sat, pe malul stâng al Siretului și un al doilea situat în "Țarina de Jos", la cca. 300 m SE de sat, la confluența pârâului Țiganca (în stânga) cu Siretul prezentând, urme de locuire succesivă din perioadele: sec. XVII - XVIII, sec. XV epoca medievală, sec. IV epoca daco-romană și sec. II - I î.Hr. Latène, cultura geto-dacică.
Satele Volintirești și Kogălniceni prezintă aceeași organizare sistematizată cu străzi care formează unghiuri drepte și sunt paralele. La aproximativ 1.5 km în direcția nord nord-vest de satul Volintirești se află un sit arheologic datând din epoca medievală cuprinzând ruinele unui turn cunoscute sub numele „Movila lui Ștefan cel Mare”.
Satul Șcheia este menționat în cronica „Letopisețul țărâi Moldovei, de când s-au descălecat țara și de cursul anilor și de viața domnilor carea scrie de la Dragoș vodă până la Aron vodă” de Grigore Ureche ca loc de desfășurare al bătăliei de la 6 martie 1486 dintre oastea moldavă condusă de Ștefan cel Mare și oastea ungară condusă de Hroiot. Descrierea bătăliei de pe Dealul Șcheii poate fi găsită în poemul "Aprodul Purice" de Costache Negruzzi.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Cuza Vodă, făcea parte din plasa Siretul de Sus a județului Roman și era formată din satele Cuza Vodă și Kogălniceanu, având în total 790 de locuitori ce trăiau în 210 case. În comună funcționa o școală primară mixtă cu 18 elevi. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei, mai funcționa în aceeași plasă și comuna Șcheia, cu satele Cucova, Fărcășani și Șcheia, cu o populație totală de 1432 de locuitori. În această comună existau o școală mixtă, două biserici catolice și una ortodoxă. Anuarul Socec din 1925 consemnează desființarea comunei Șcheia și trecerea satelor ei la comuna Cuza Vodă, care avea, în această alcătuire, plus satul Volintirești preluat de la comuna Heleșteni, 3,152 de locuitori.
În 1950, comuna a fost transferată raionului Roman din regiunea Bacău (între 1952 și 1956, din regiunea Iași) și și-a schimbat în timp numele în Alexandru I. Cuza. În 1968, comuna a trecut la județul Iași, satele Cucova și Fărcășeni trecând la comuna Strunga.

Așezare

Comuna se află în vestul județului, pe malul stâng al Siretului, la aproximativ 30 de km nord de orașul Roman, 25 km sud-vest de orașul Târgu Frumos și la 30 km sud de orașul Pașcani. Dinspre sud spre nord, satele comunei sunt: Șcheia, Alexandru I. Cuza, Kogălniceni și Volintirești. Este traversată de șoseaua județeană DJ208G, care o leagă spre vest de Hălăucești și spre nord-est de Heleșteni și Ion Neculce, unde se termină în DN28. La Kogălniceni, din acest drum se ramifică și șoseaua județeană DJ207M, care duce spre sud la Butea (unde se termină tot în DN28).

Relief și climă

Situate pe malul stâng al râului Siret, satele comunei se găsesc la poalele unor dealuri propice agriculturii. Lunca Siretului ocupă zonele inundabile de pe cursul râului. Pe valea Siretului există exploatări de piatră de construcții (prundiș și nisip). Munții Carpați Orientali pot fi văzuți în zare spre apus, mai ales de pe culmea dealurilor care fac parte din Șaua Ruginoasei.
Clima este temperată. Ea este influențată de circulația curenților de aer reci și umezi din nord și de la munte favorizați de culoarul văii Siretului. Culturile agricole tipice sunt: cartoful, sfecla furajeră și de zahăr, porumbul, grâul și floarea soarelui. O bună parte din terenurile comunei sunt pășuni folosite pentru creșterea vacilor și a oilor.

Flora

Pe dealul Șcheii există o pădure de foioase alcătuită de fagi, ulmi, frasini, stejari și carpeni.
În lunca Siretului predomină răchita, plopul și sângerul. Arbuștii sunt adesea reprezentați de tufe de mure sălbatice și soc. Solul este acoperit de cucută și ferigă. Meandrele nefolosite ale cursului Siretului formează smârcuri și bălți pline de păpuriș și de trestie. La începutul primăverii, pe câmp, pot fi văzuți ghiocei și viorele.

Fauna
Vrabia - una dintre cele mai întâlnite păsări din zonă
Pe câmpurile comunei pot fi văzuți mistreți, mai ales în zonele joase din luncă, și turme de căprioare. Rozătoarele sunt reprezentate de iepuri de câmp, popândăi, hârciogi și șoareci de câmp.
Păsările cel mai des întâlnite sunt: cioara, vrabia, ciocănitoarea, graurul, barza, cucul, turturica, mierla și privighetoarea.
În ape pot fi găsiți crapi, carași, somni și știuci.
Hidrografie

Râul Siret domină hidrografia comunei. Pâraie brăzdează câmpurile și marginea satelor. Pârâul Țigăncii parcurge câmpul Oarzei, mărginește satul Alexandru I. Cuza spre apus pentru a se vărsa în Siret în locul numit Holm. În locul numit Oarza, pe marginea drumului, se află o fântână cu cumpănă de unde trecătorii pot să-și potolească setea.
La răsărit de satul Șcheia, un baraj de pământ formează un iaz folosit pentru piscicultură. Pe drumul de la șoseaua Roman-Iași, spre Șcheia, la mică distanță de la intrare, pe dreapta poate fi văzută o fântână joasă care captează un mic izvor de suprafață. În satul Șcheia, la câteva sute de metri mai sus pe uliță de biserica catolică, se află un loc numit La Izvoare. Aici sunt puțuri de fântână joase care captează mai multe vene de apă potabilă exact la poala dealului.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Aurelian GHERGUȚ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariaicuza.ro
 E-mail: contact@primariaicuza.ro
 Telefon: +40 232 716 537