Conducerea entității

1.   COMUNA Aroneanu – Benoni MORUZIPreședinte 
2.   COMUNA Focuri – Vasile MACOVEI Prim-Vicepreședinte
3.   COMUNA Bălțați – Vasile AȘTEFANEIVicepreședinte
4.   COMUNA Ciortești – Alina APOSTOL Membru
5.   COMUNA Cotnari – Vasile CREȚUMembru
6.   COMUNA Lețcani – Stelian TURCU – Membru
7.   COMUNA Miroslovești – Constantin COJOCARU Membru
8.   COMUNA Răducăneni – Viorel ILIEMembru
9.   COMUNA Tătăruși  – Costel IOSUB Membru
10. COMUNA Țibănești – Aurica COBUZ Membru
11. COMUNA Victoria – Daniel CREȚU Secretar