COMUNA SCOBINȚI

FACTURA AUDIT INTERN IUNIE 2020:Scobinti – Factura audit iunie 2020

FACTURA AUDIT INTERN MAI 2020:Scobinti – Factura audit mai 2020

FACTURA AUDIT INTERN APRILIE 2020:Scobinti – Factura audit apr 2020

FACTURA AUDIT INTERN MARTIE 2020:Scobinti – Factura audit mar 2020

FACTURA AUDIT INTERN FEBRUARIE 2020:Scobinti – Factura audit feb 2020

FACTURA AUDIT INTERN IANUARIE 2020:Scobinti – Factura audit ian 2020

FACTURA AUDIT INTERN DECEMBRIE 2019:Scobinti – Factura audit dec 2019

FACTURA AUDIT INTERN NOIEMBRIE 2019:Scobinti – Factura audit nov 2019

FACTURA AUDIT INTERN OCTOMBRIE 2019:Scobinti – Factura audit oct 2019

FACTURA AUDIT INTERN SEPTEMBRIE 2019:Scobinti – Factura audit sept 2019

FACTURA AUDIT INTERN AUGUST 2019:Scobinti – Factura audit aug 2019

FACTURA AUDIT INTERN IULIE 2019:Scobinti – Factura audit iulie 2019

FACTURA AUDIT INTERN IUNIE 2019:Scobinți – Factura audit iunie 2019

FACTURA AUDIT INTERN MAI 2019:Scobinți – Factura audit mai 2019

FACTURA AUDIT INTERN APRILIE 2019:Scobinți – Factura audit aprilie 2019

FACTURA AUDIT INTERN MARTIE 2019:Scobinți – Factura audit martie 2019.pdf (61,3 kB)

FACTURA AUDIT INTERN FEBRUARIE 2019:Scobinți- Factura audit feb 2019.pdf (153,7 kB)

FACTURA AUDIT INTERN IANUARIE 2019:Scobinți – factura audit ian 2019.pdf (45,4 kB)

FACTURA AUDIT INTERN DECEMBRIE 2018:Scobinți – factura audit dec 2018.pdf (76,5 kB)

FACTURA AUDIT INTERN DECEMBRIE 2018:Scobinți – factura audit dec 2018.pdf (150,8 kB)

FACTURA AUDIT INTERN NOIEBMRIE 2018:Scobinți – factura audit nov 2018.pdf (49 kB)

FACTURA AUDIT INTERN OCTOMBRIE 2018:Scobinți – factura audit oct. 2018.pdf (53,9 kB)

FACTURA AUDIT INTERN SEPTEMBRIE 2018:Scobinți – factura audit sept 2018.pdf (151,7 kB)

FACTURA AUDIT INTERN AUGUST 2018:Factura audit aug 18 Scobinți.pdf (59,3 kB)

FACTURA AUDIT INTERN IULIE 2018:Factura audit iulie 18 Scobinți.pdf (149,4 kB)

FACTURA AUDIT INTERN IUNIE 2018:Factura audit iunie 2018 Scobinți.pdf (54,3 kB)

FACTURA AUDIT INTERN MAI 2018:Factura audit mai 2018 Scobinți.pdf (150,5 kB)

FACTURA AUDIT INTERN APRILIE 2018:Factura audit aprilie 2018 Scobinți.pdf (148,5 kB)

FACTURA AUDIT INTERN MARTIE 2018:Factura audit mar 2018 Scobinți.pdf (170,3 kB)

FACTURA AUDIT INTERN FEBRUARIE 2018:Factura audit feb 2018 Scobinți.pdf (166 kB)

FACTURA AUDIT INTERN IANUARIE 2018:Factura audit intern ian 2018 Scobinți.pdf (157 kB)

FACTURA AUDIT INTERN DECEMBRIE 2017:Factura audit intern dec 2017 Scobinți.pdf (164 kB)

FACTURA AUDIT INTERN DECEMBRIE 2017:Factura audit intern dec 2017 Scobinți.pdf (152 kB)

DECONT AUDIT INTERN NOIEMBRIE 2017:Decont audit intern noi 2017 Scobinți.pdf (52,2 kB)

DECONT AUDIT INTERN OCTOMBRIE 2017:Decont audit intern oct 2017 Scobinți.pdf (39,6 kB)

DECONT AUDIT INTERN SEPTEMBRIE 2017:Decont audit intern sept 2017 Scobinți.pdf (53,4 kB)

DECONT AUDIT INTERN AUGUST 2017: Decont audit intern august 2017 Scobinți.pdf (33,3 kB)

DECONT AUDIT INTERN IULIE 2017:Decont iulie 2017 Scobinți.pdf (33,6 kB)

DECONT AUDIT INTERN IUNIE 2017:Decont iunie 2017 Scobinți.pdf (35 kB)

DECONT AUDIT INTERN MAI 2017:Decont mai 2017 UAT Scobinți.pdf (54,2 kB)

DECONT AUDIT INTERN APRILIE 2017:Decont aprilie 2017 UAT Scobinți.pdf (107,3 kB)

DECONT AUDIT INTERN MARTIE 2017:Decont martie 2017 UAT Scobinti.pdf (45,5 kB)

DECONT AUDIT INTERN FEBRUARIE 2017:Decont februarie 2017 – Scobinți.pdf (29,5 kB)

DECONT AUDIT INTERN IANUARIE 2017:Decont ianuarie 2017 Scobinți.pdf (47,1 kB)

DECONT MISIUNI AUDIT INTERN INCHEIATE (ADMINISTRARE PATRIMONIU) 2016: Decont misiune admin patrim – Scobinti.pdf (42,4 kB)

DECONT MISIUNI AUDIT INTERN INCHEIATE (SISTEM IT) 2016: Decont misiune IT – Scobinti.pdf (38,8 kB)

DECONT AUDIT INTERN DECEMBRIE 2016:Decont decembrie 2016 Scobinți.pdf (124,5 kB)

DECONT AUDIT INTERN NOIEMBRIE 2016:Decont noiembrie 2016 – Scobinți.pdf (353,2 kB)

DECONT MISIUNI AUDIT INTERN INCHEIATE (FINANCIAR-CONTABIL) 2016:Decont misiune EFC Scobinti 2016.pdf (211348)

DECONT AUDIT INTERN OCTOMBRIE 2016:Decont octombrie 2016 – Scobinți.pdf (87,5 kB)

DECONT AUDIT INTERN SEPTEMBRIE 2016:Decont septembrie 2016 Scobinti.pdf (301,1 kB)

DECONT AUDIT INTERN AUGUST 2016:SCOBINȚI.pdf (393 kB)

DECONT AUDIT INTERN IULIE 2016:Decont iulie 2016 Scobinți.pdf (364,5 kB)

Fișă partener 31 mai 2016:Fisa audit 2016 Scobinti.pdf (228,4 kB)

DECONT AUDIT INTERN IUNIE 2016:Decont iunie Scobinti.pdf (355,4 kB)

DECONT AUDIT INTERN MAI 2016 :SCOBINȚI.pdf (507 kB)

DECONT MISIUNI AUDIT INTERN INCHEIATE (MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE)  Decont misiuni audit intern încheiate – Managementul resurselor umane.pdf (301 kB)

DECONT MISIUNI AUDIT INTERN INCHEIATE (ACTIVITATEA DE ACHIZIȚII PUBLICE)Decont misiuni audit intern încheiate – Activitatea de achiziții publice.pdf (371,4 kB)

DECONT MISIUNI AUDIT INTERN INCHEIATE  ( SISTEMUL DECIZIONAL ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR)Decont misiuni audit intern încheiate – Sistemul decizional și managementul riscurilor.pdf (307,7 kB)

DECONT AUDIT INTERN APRILIE 2016   SCOBINȚI.pdf (437,8 kB)

DECONT AUDIT INTERN MARTIE 2016  SCOBINȚI.pdf (537,6 kB)

DECONT AUDIT INTERN FEBRUARIE 2016   SCOBINȚI.pdf (465,7 kB)

DECONT AUDIT INTERN IANUARIE 2016:Scobinti01.pdf (325,6 kB)

DECONT AUDIT INTERN IANUARIE 2015:Decont ianuarie 2015 Scobinti.pdf (34,2 kB)

DECONT AUDIT INTERN MARTIE 2015: Decont martie 2015 Scobinti.pdf (26,5 kB)

DECONT AUDIT INTERN APRILIE 2015: SCOBINTI.pdf (323,1 kB)

DECONT AUDIT INTERN MAI 2015:scobinti decont._00018.pdf (88,6 kB)

DECONT AUDIT INTERN IUNIE 2015:Decont iunie Scobinti.pdf (289,8 kB)

DECONT AUDIT INTERN IULIE 2015:Scobinti 07.pdf (339 kB)

DECONT AUDIT INTERN AUGUST 2015:Scobinti 08.pdf (319,1 kB)

DECONT AUDIT INTERN SEPTEMBRIE 2015:Scobinti 09.pdf (294,5 kB)

DECONT AUDIT INTERN OCTOMBRIE 2015:Scobinti audit.pdf (322,8 kB)

DECONT MISIUNI AUDIT INTERN INCHEIATE (FINANCIAR-CONTABIL) 2015:Scobinti FC.pdf (324,1 kB)

DECONT MISIUNI AUDIT INTERN INCHEIATE (PROCES BUGETAR) 2015:Scobinti PB.pdf (266,6 kB)

DECONT AUDIT INTERN NOIEMBRIE 2015:Scobinti 11.pdf (298,6 kB)

DECONT  AUDIT INTERN DECEMBRIE 2015:SCOBINTI-decont luna dec 2015.pdf.pdf (305,4 kB)

FIȘĂ ANALITICĂ AUDIT 2014:fisa Scobinti audit 2014.pdf (51006)

FIȘĂ ANALITICĂ AUDIT 2015:fisa scobinti audit 2015.pdf (52613)