COMUNA BALȘ

FACTURA AUDIT INTERN IUNIE 2020:Bals – Factura audit iunie 2020

FACTURA AUDIT INTERN MAI 2020:Bals – Factura audit mai 2020

FACTURA AUDIT INTERN APRILIE 2020:Bals – Factura audit apr 2020

FACTURA AUDIT INTERN MARTIE 2020:Bals – Factura audit mar 2020

FACTURA AUDIT INTERN FEBRUARIE 2020:Bals – Factura audit feb 2020

FACTURA AUDIT INTERN IANUARIE 2020:Bals – Factura audit ian 2020

FACTURA AUDIT INTERN DECEMBRIE 2019:Bals – Factura audit dec 2019

FACTURA AUDIT INTERN NOIEMBRIE 2019:Bals – Factura audit nov 2019

FACTURA AUDIT INTERN OCTOMBRIE 2019:Bals – Factura audit oct 2019

FACTURA AUDIT INTERN SEPTEMBRIE 2019:Bals – Factura audit sept 2019

FACTURA AUDIT INTERN AUGUST 2019:Bals – Factura audit aug 2019

FACTURA AUDIT INTERN IULIE 2019:Bals – Factura audit iulie 2019

FACTURA AUDIT INTERN IUNIE 2019:Balș – Factura audit iunie 2019

FACTURA AUDIT INTERN MAI 2019:Balș – Factura audit mai 2019

FACTURA AUDIT INTERN APRILIE 2019:Balș – Factura audit aprilie 2019

FACTURA AUDIT INTERN MARTIE 2019:Balș – Factura audit martie 2019.pdf (62,6 kB)

FACTURA AUDIT INTERN FEBRUARIE 2019:Balș- Factura audit feb 2019.pdf (154,1 kB)

FACTURA AUDIT INTERN IANUARIE 2019:Balș – factura audit ian 2019.pdf (45,7 kB)

FACTURA AUDIT INTERN DECEMBRIE 2018:Balș – factura audit dec 2018.pdf (76,5 kB)

FACTURA AUDIT INTERN DECEMBRIE 2018:aBalș – factura audit dec 2018.pdf (151,2 kB)

FACTURA AUDIT INTERN NOIEBMRIE 2018:Balș – factura audit nov 2018.pdf (47,6 kB)

FACTURA AUDIT INTERN OCTOMBRIE 2018:Balș – factura audit oct. 2018.pdf (57 kB)

FACTURA AUDIT INTERN SEPTEMBRIE 2018:Balș – factura audit sept 2018.pdf (151,2 kB)

FACTURA AUDIT INTERN AUGUST 2018:Factura audit aug 18 Balș.pdf (60,2 kB)

FACTURA AUDIT INTERN IULIE 2018:Factura audit iulie 18 Balș.pdf (151 kB)

FACTURA AUDIT INTERN IUNIE 2018:Factura audit iunie 2018 Balș.pdf (61,7 kB)

FACTURA AUDIT INTERN MAI 2018:Factura audit mai 2018 Balș.pdf (149,9 kB)

FACTURA AUDIT INTERN APRILIE 2018:Factura audit aprilie 2018 Balș.pdf (167,5 kB)

FACTURA AUDIT INTERN MARTIE 2018:Factura audit mar 2018 Balș.pdf (168,1 kB)

FACTURA AUDIT INTERN FEBRUARIE 2018:Factura audit feb 2018 Balș.pdf (153,3 kB)

FACTURA AUDIT INTERN IANUARIE 2018:Factura audit intern ian 2018 Balș.pdf (156,7 kB)

FACTURA AUDIT INTERN DECEMBRIE 2017:Factura audit intern dec 2017 Bals.pdf (147,1 kB)

FACTURA AUDIT INTERN DECEMBRIE 2017:Factura audit intern dec 2017 Balș.pdf (168,5 kB)

DECONT AUDIT INTERN NOIEMBRIE 2017:Decont audit intern noi 2017 Balș.pdf (52,9 kB)

DECONT AUDIT INTERN OCTOMBRIE 2017:Decont audit intern oct 2017 Balș.pdf (39,5 kB)

DECONT MISIUNI AUDIT INTERN INCHEIATE (URBANISM) 2017: UAT Bals – Decont mis urbanism.pdf (49437)

DECONT AUDIT INTERN SEPTEMBRIE 2017:Decont audit intern sept 2017 Balș.pdf (54,9 kB)

DECONT AUDIT INTERN AUGUST 2017:Decont audit intern august 2017 Balș.pdf (32,4 kB)

DECONT AUDIT INTERN IULIE 2017:Decont iulie 2017 Balș.pdf (31,9 kB)

DECONT AUDIT INTERN IUNIE 2017:Decont iunie 2017 Balș.pdf (35,4 kB)

DECONT AUDIT INTERN MAI 2017:Decont mai 2017 UAT Balș.pdf (54,6 kB)

DECONT AUDIT INTERN APRILIE 2017:Decont aprilie 2017 UAT Balș.pdf (107,5 kB)

DECONT AUDIT INTERN MARTIE 2017:Decont martie 2017 UAT Bals.pdf (45 kB)

DECONT AUDIT INTERN FEBRUARIE 2017:Decont februarie 2017 – Balș.pdf (33,2 kB)

DECONT AUDIT INTERN IANUARIE 2017:Decont ianuarie 2017 Balș.pdf (46,1 kB)

DECONT MISIUNI AUDIT INTERN INCHEIATE (ADMINISTRARE PATRIMONIU) 2016: Decont mis admin patrim Bals.pdf (156271)

DECONT MISIUNI AUDIT INTERN INCHEIATE (SISTEM IT) 2016: Decont mis IT Bals.pdf (71515)

DECONT AUDIT INTERN DECEMBRIE 2016:Decont decembrie 2016 Balș.pdf (120,6 kB)

DECONT AUDIT INTERN NOIEMBRIE 2016:Decont noiembrie 2016 – Bals.pdf (345,3 kB)

DECONT AUDIT INTERN OCTOMBRIE 2016:Decont octombrie 2016 – Balș.pdf (85,8 kB)

DECONT AUDIT INTERN SEPTEMBRIE 2016:Decont septembrie 2016 Bals.pdf (285,6 kB)

DECONT AUDIT INTERN AUGUST 2016: BALȘ.pdf (370,3 kB)

DECONT MISIUNI AUDIT INTERN INCHEIATE (FINANCIAR-CONTABIL) 2016: Decont mis fin – conta Bals.pdf (92913)

DECONT AUDIT INTERN IULIE 2016:Decont iulie 2016 Balș.pdf (346,4 kB)

Decont misiuni audit incheiate (Activitatea de achizitii publice):Decont mis achiz UAT Bals.pdf (345,8 kB)

DECONT AUDIT INTERN IUNIE 2016:Decont iunie Bals.pdf (344,3 kB)

Fișă partener 31 mai 2016:Fisa audit 2016 Bals.pdf (201,7 kB)

DECONT AUDIT INTERN MAI 2016 BALȘ.pdf (499,5 kB)

DECONT AUDIT INTERN APRILIE 2016  BALȘ.pdf (425,6 kB)

DECONT AUDIT INTERN MARTIE 2016  BALȘ.pdf (527,6 kB)

DECONT AUDIT INTERN FEBRUARIE 2016  BALȘ.pdf (457,7 kB)

DECONT AUDIT INTERN IANUARIE 2016:Bals01.pdf (326,3 kB)

DECONT AUDIT INTERN IANUARIE 2015:Decont ianuarie 2015 Bals.pdf (53,6 kB)

DECONT AUDIT INTERN MARTIE 2015: Decont martie 2015 Bals.pdf (28,4 kB)

DECONT AUDIT INTERN APRILIE 2015: BALS.pdf (340,5 kB)

DECONT AUDIT INTERN MAI 2015:bals decont._00003.pdf (86,5 kB)

DECONT AUDIT INTERN IUNIE 2015:Decont iunie Bals.pdf (2,6 MB)

DECONT AUDIT INTERN IULIE 2015:Bals 07.pdf (330,3 kB)

DECONT AUDIT INTERN IULIE 2015 CORECTIE:Bals corectie 07.pdf (213,8 kB)

DECONT AUDIT INTERN AUGUST 2015:Bals 08.pdf (261,6 kB)

DECONT AUDIT INTERN SEPTEMBRIE 2015:Bals 09.pdf (307,8 kB)

DECONT AUDIT INTERN OCTOMBRIE 2015:Bals audit.pdf (309,2 kB)

DECONT AUDIT INTERN NOIEMBRIE 2015:Bals 11.pdf (308,6 kB)

DECONT MISIUNI AUDIT INTERN INCHEIATE (FINANCIAR-CONTABIL) 2015:Bals FC.pdf (326042)

DECONT MISIUNI AUDIT INTERN INCHEIATE (PROCES BUGETAR) 2015:Bals PB.pdf (306,5 kB)

DECONT AUDIT INTERN DECEMBRIE 2015:Bals dec.pdf (360167)

DECONT ACTIVITĂȚI DIVERSE APRILIE 2015:BALS Decont Activitai Generale.pdf (41082)

DECONT ACTIVITĂȚI DIVERSE MAI 2015:Bals KMBT_C20020150528073541.pdf (609185)

DECONT ACTIVITĂȚI DIVERSE IUNIE 2015:bals.jpg (559246)

DECONT ACTIVITĂȚI DIVERSE AUGUST 2015:BALS.pdf (312647)

DECONT ACTIVITĂȚI DIVERSE SEPTEMBRIE 2015:bals.jpeg (628430)

DECONT ACTIVITĂȚI DIVERSE OCTOMBRIE 2015:BALS.pdf (263436)

FIȘĂ ANALITICĂ AUDIT 2014:fisa Bals audit 2014.pdf (52101)

FIȘĂ ANALITICĂ AUDIT 2015:fisa bals audit 2015.pdf (52233)

FISĂ ANALITICĂ ACTIVITĂȚI DIVERSE 2014:fisa Bals act gen 2014.pdf (55137)

FISĂ ANALITICĂ ACTIVITĂȚI DIVERSE 2015:fisa bals activ gen 2015.pdf (52965)