Audit public intern

Hotărâre nr.1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitătii de audit public intern publicata in Monitorul Oficial nr.17 din 10 ianuarie 2014
Hotărâre nr.1259 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice publicata in Monitorul Oficial nr.2 din 3 ianuarie 2013
Hotărâre nr.1183 din 4 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern, publicata in Monitorul Oficial nr.839 din 13 decembrie 2012
Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicata 2011, publicata in Monitorul Oficial nr.856 din 05 decembrie 2011
Legea nr.191 din 27 octombrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial nr.780 din 03 noiembrie 2011
Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial nr.953 din 24 decembrie 2002
Ordonanta Guvernului României nr.37/2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern, publicata in Monitorul Oficial nr. 91 din 31 ianuarie 2004
OMFP nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea auditului public intern, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.130 si nr.130bis/2003
OMFP nr.423 din 15.03.2004 privind modificarea si completarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, aprobate prin OMFP nr.38/2003, publicat in Monitorul Oficial nr.245 din 19 martie 2004
OMFP nr.1702 din 14.11.2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.154 din 17 februarie 2006
OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern
OMFP nr.768/2003 pentru aprobarea delegarii unor atributii din competenta Unitatii Centrale pentru Armonizarea Auditului Public Intern in competenta compartimentelor de audit public intern ale Directiilor Generale ale Finantelor Publice judetene si a municipiului Bucuresti;
OMFP nr.769/2003 pentru aprobarea procedurii de avizare a numirii/destituirii sefilor compartimentelor de audit public intern din entitatile publice;
HG nr.235/2003 pentru aprobarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern