FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Conducătorul structurii

Ioana-Livia MANEA
Șef S.A.P.I.E.C