FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Conducătorul structurii

Ioana-Livia MANEA
Director al Direcției de audit public intern