Ajutoare sociale

1.Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,republicta.

2.HG nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi comletarile ulterioare,abrogat prin Hotararea nr.50/2011.

Alte domenii:

3.OUG nr. 5/2003, privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum şi a unor facilităţi populatiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, abrogat prin Ordinul nr.70/2011

4.Legea nr. 448/2006, privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap, republicată, cu  modificările  şi completările  ulterioare.

5.HG nr. 268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

6.OUG nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, cu modificările şi completările ulterioare.

7.Legea nr. 195 din 22 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe în scoli.

8. HG nr. 905 din 25 august 2010 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectiva şi de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în scoli în anul scolar 2011-2012.

9. Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 85 din 8 aprilie 2010 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în şcoli, modificat prin Ordinul 155/2011.

10.Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996, cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

11.Legea nr. 16 din  2 aprilie 1996, a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.