Despre noi

Asociația Comunelor din România (A.Co.R.) a fost înființată in 1997, ca o asociație de autorități locale, având ca membri comunele din România. În prezent, numărul membrilor este de 1489 comune, din toate județele României.

Asociația Comunelor din România urmărește reprezentarea unitară a intereselor membrilor și în relația cu instituțiile centrale și cu cele de la nivel european sau internațional. Din 2006 este membru cu drepturi depline în Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa (CCRE/ CEMR), iar din 2009 este membră a Rețelei Asociațiilor de Autorități Locale din SE Europei (NALAS)

Dintre obiectivele enumerate în statutul Asociației, putem enumera: armonizarea intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economico-sociale echilibrate a acestora; promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în oricare dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural și instituțional; crearea și întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și organizarea unor corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor comunelor; organizarea unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a aleșilor locali, a funcționarilor publici, precum și a personalului contractual din administrația publică locală a comunelor membre.

Asociația efectuează periodic studii, analize și cercetări privind situația economico-socială a comunelor din România, ultimul document Agenda Comunelor din România fiind elaborat în 2012 , document care analizează problemele complexe ale comunelor din România și care prezintă soluții la probleme identificate. Prevederi ale acestui document au fost incluse în Programul de Guvernare 2009-2012. Asociația organizează anual Adunarea Generală, la care participă aproximativ 400 dintre comunele membre, precum și membri ai Guvernului României. A.Co.R. organizează, în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), precum și cu firme private de instruire, cursuri pentru formarea aleșilor locali și a funcționarilor publici de la nivelul comunelor.

Asociația a implementat proiecte din fonduri europene nerambursabile post–aderare în valoare de peste 25.000.000 lei, co-finanțate din Fondul Social European.

Asociația este implicată în organizarea periodică a Forumului cooperării descentralizate franco-române (împreună cu Ministerul Administrației și Internelor și Ambasada Republicii Franceze în România) și a Forumului cooperării descentralizate belgiano-române (în parteneriat cu Ambasada Regatului Belgiei în România). Reprezentanții filialelor județene ale Asociației Comunelor din România participă activ la lucrările consiliilor pentru dezvoltare regională organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare.